Select country
Kontakt oss

Beulco

BEULCO produserer blant annet konsoller for vannmålere. Konsollene er kjent for sin gode kvalitet samt utforming som gjør montasje av vannmålere svært enkelt i forhold til hva som er tilfellet for konkurrerende produkter.

Morten Økland
Produktansvarlig vannmålere og konsoller