Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Centrifugal Pumps
fluidity.nonstop

Sentrifugalpumper

AxFlow kan tilby et komplett leveringsprogram av sentrifugalpumper for transport av de fleste væsketyper.

Beskrivelse

Vi pumper alt fra tykt til tynt - ingen oppgaver er for enkle eller for vanskelige. Vi leverer ikke bare et pumpeanlegg, men også rådgivning for optimalisering av prosessen. Våre ingeniører har kunnskap og erfaring som medfører valg av riktig sentrifugalpumpe på rett plass. Vakuum/væskeringspumper kompletterer vårt sortiment innen pumping av væske og gass.

Sentrifugalpumper er den mest vanlige pumpetypen innen prosessindustrien og benyttes oftest til transport av væsker i rør hvor en ønsker stor kapasitet i forhold til pumpestørrelsen. Sentrifugalpumper benytter et pumpehjul (impeller) med skovler som roterer inne i et pumpehus. Dette pumpehjulet er festet til en aksel som igjen er festet til motoren og roterer i ett eller flere lagere. Denne væskeberørte delen av pumpen separeres fra motor med en akseltetning. Om en ønsker høyere væsketrykk kan en ha flere pumpehjul og pumpen kalles da flertrinns sentrifugalpumpe. Væsken dirigeres til sentrum av det roterende pumpehjulet og de krefter som skapes av væsken som omslutter skovlene, utnyttes for å akselerere væsken til høy hastighet og med sentrifugalkraft slynge væsken ut i pumpehuset og videre ut gjennom sentrifugalpumpens utløp. En typisk sentrifugalpumpe vil ha innløpet i sentrum av pumpen/pumpehjulet og utløpet på toppen.

Typiske bruksområder for sentrifugalpumper er vann, sjøvann, kloakk, avløp, hydrokarboner, kjemikalier og næringsmiddel. I praksis de fleste væsker, men ofte velges en fortrengerpumpe om en skal pumpe svært viskøse, skjærsensitive eller væsker med mange partikler eller stort tørrstoffinnhold.

Produkter 31
Nullstill Filtrer
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy