Select country

Kontakt oss

Odis

Odis Filtering LTD har mer enn 25 års erfaring i vannbehandlingsløsninger. Odis produserer manuelle og automatisk selvrensede filtre, hydrauliske og elektriske modeller samt sandfilter for vann- og avløpsrenseanlegg.

Paal Schlytter
Produktansvarlig Resideo Braukmann (tidl. Honeywell), VVS-produkter