Select country

Effektiv tørrslamhåndtering hos Grønvika renseanlegg

torsdag 17. september 2015

Takket være installasjonen av SK luftdrevet tørrslampumpe (SK-pumpe) har Grønvika renseanlegg i dag en slamtransport med tørrstoff-innehold på 24 % som er meget energieffektiv.

Samtidig forbedres også arbeidsforholdene på anlegget ettersom installasjonen er et lukket system som ivaretar HMS interesser og krever minimalt med vedlikehold i sammenligning med de konvensjonelle løsningene.

Mandal kommune installerte i 2012 ved sitt anlegg Grønvika renseanlegg (Grønvika RA) en SK 400 pumpe levert av AxFlow. I dag, etter mange måneders drift, er personalet på renseanlegget svært fornøyd med installasjonen. «Om vi skulle velge på nytt, ville vi gått for nøyaktig samme løsning» sier Hans Jørgen Stusvik, driftsleder på Grønvika RA.

Før SK pumpen ble installert, benyttet man transportbånd av stål for å transportere slam med høyt tørrstoffinnhold. Først fikk anlegget problemer med at transportbåndet frøs fast på vinteren. Dette ble i første omgang løst ved å isolere transportbåndet og montere varmekabler.

I tillegg var det problemer med at motorvernet stadig slo ut transportbåndet da slammet var seigt. For å hindre at dette skulle skje, måtte personalet stadig vekk grave slammet ut av transportbåndet for hånd. Slammet slet også hull i transportbåndet og førte til utslitte vendehjul. Transportbåndet krevde også omfattende vedlikehold i form av smøring gjennom smørenipler som var plassert svært utilgjengelig.

Grønvika RA erkjente at man var i en uholdbar situasjon og etter en diskusjon med AxFlow ble løsningen å installere en SK pumpe. Denne pumpen er spesielt utviklet for transport av slam og annet materiale med høyt TS-innehold, uavhengig av opprinnelig viskositet. Takket være pumpeteknikken reduseres drifts- og vedlikeholdskostnader, hvilket også er erfaringen hos Grønvika RA. En annen stor fordel med pumpen er at installasjonen er et lukket system hvilket gjør at personalet ikke kommer i direkte kontakt med slammet under vedlikehold. Arbeidsforholdene på renseanlegget ble således dramatisk forbedret.

Driftsleder Hans Jørgen Stusvik sier at de hadde utført denne utskiftningen mye tidligere om man hadde kjent til pumpen tidligere. På spørsmål om de ville valgt samme pumpe igjen, blev svaret et ubetinget «Ja!».