Select country
Kontakt oss

Mono Muncher: en politifunksjon på Lindum AS

søndag 8. november 2015

Siden begynnelsen av februar 2014 kan Lindum AS kontrollere hvilke fremmedlegemer som kommer in i biogass-prosessen. Dette gjøres med hjelp av en Mono Muncher, levert av AxFlow.

Sammenlignet med andre alternative kontrollfunksjoner som Lindum AS vurderte, var Mono Munchere det enkleste og klart mest gunstige alternativ. Mono Munchere kutter og skjærer fibre og fremmedlegemer til en letthåndterlig masse og unngår tilstopping i pumper, ventiler og varmevekslere. Monos eget kontrollsystem er nå en integrert del av Lindums eget styresystem.

Unngå fremmedlegemer

Lindum AS er et biogass-anlegg som mottar kloakkslam samt fett fra fettutskillere og omvandler dette til biogass. Prosessen

Bjorn Myrvold, Lindum AS, Mono munchere 235 px

trengte en løsning for å forhindre fiber og andre fragmenter i mediet å tilstoppe prosessutstyret og for å forhindre at metall og andre fremmedlegemer ødelegger pumper og annet utstyr i prosessen.

En politifunksjon

Mono Muncheres eget kontrollsystem sørger for at fremmedlegemer som ikke lar seg kverne eller knuse blir plassert i bunnen på kverna og enkelt kan fjernes. Driftsleder Bjørn Myrvold forklarte Mono Muncheres funksjon på en enkel måte:
- Den fungerer som en politifunksjon på vårt anlegg og hjelper oss å kontrollere hva som kommer inn her.

Gunnar Jonsrud, produktansvarlig for Monos produktfamilie hos AxFlow, kommenterer: "Det har vært et veldig positivt og hyggelig samarbeid med de ansatte på Lindum".

Gunnar Jonsrud
Produktansvarlig NOV Mono