Select country
Kontakt oss

Rask rehabilitering av pumpestasjoner minimerer driftsstans

søndag 8. november 2015

AxFlow ble i 2014 tildelt en kontrakt på å renovere tre pumpestasjoner i Enebakk kommune. Det skulle bli den raskeste rehabiliteringen av denne typen pumpestasjoner AxFlow noen gang har gjennomført.

Driftsstansen var ikke lengre enn åtte til ti timer per pumpestasjon. Resultatet ble tre skreddersydde og moderne pumpestasjoner med vesentlig forbedrede arbeidsforhold for personalet.

Nøye planlegging

På grunn av høy alder trengte tre pumpestasjoner en renovering der alt unntatt sumpen/tanken måtte byttes ut. I hver pumpestasjon skulle dermed huset skiftes, pumpene og ventilene byttes, og nye røranlegg og måleutstyr monteres. Alt av elektronikk og styresystemer skulle også byttes ut. Dette krevde svært god planlegging for å minimere driftsstoppet.


8-10 timers driftsstopp

Knut Moen, avd. ing. i Enebakk kommune, berømmer AxFlow for sin gode planlegging. Den korte driftsstansen for hver pumpestasjon sikret en velfungerende gjennomføring samtidig som overløp ble unngått. AxFlow satset dessuten på gjenbruk ved å donere de gamle pumpestasjonshusene til en nærliggende bondegård.

Fleksibilitet

Det meste av utstyret i pumpestasjonene inngår i AxFlows egen produktportefølje. Hos AxFlow er produktkunnskap og systemdesign samlet under samme tak. Dette for å sikre at kunden alltid tilbys pumpestasjoner skreddersydd til behovet.

Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med Enebakk kommune. På hvert enkelt anlegg ble lokale forhold diskutert. Det var mange hensyn å ta med nærliggende tett trafikkerte veier og høyspentledninger. «Det er her viktig å kunne være fleksibel og løse problemene til det beste for alle parter og ikke minst for miljøet omkring.» sier Thor Woldvik, prosjektleder innen VA hos AxFlow.

Aquapartner, ved daglig leder Rune Danneborg, var kommunens byggeleder og hadde overordnet ansvar under hele prosjektet.

Thor Woldvik
Prosjektleder