Select country
Kontakt oss

Doseringspumper i vannverk: Enkelt og robust utstyr gir høy sikkerhet og lang driftstid

fredag 27. mai 2016

Høy driftssikkerhet, enkelt vedlikehold, lang levetid og lineær dosering med stort doseringsområde var viktig da Nedre Romerike Vannverk valgte doseringspumper til sitt moderne vannverk i Hauglifjell.

En leverandør man kunne samarbeide med og stole på, var også viktige momenter. «Rent vann – en livsbetingelse», var mottoet for en utstilling som ble satt opp på Vitenskapsselskapets museum i Trondhjem tidlig på 1970-tallet. Det interkommunale selskapet Nedre Romerike Vannverk (NRV) har som formål å produsere og levere rent og godt drikkevann til de seks eierkommunene. NRV leverer drikkevann til ca 150 000 personer. Selskapet arbeider etter visjonen «Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden!».

For å kunne oppfylle målsettingen trenger man solid og driftssikkert utstyr for blant annet dosering av kjemikalier til vannbehandlingen. Til dette har NRV valgt slangepumper, levert av AxFlow. NRV har nå mer enn 10 års erfaring med pumpene som doserer mikronisert marmor, PAC, polymer, lut og natriumhypokloritt.

Flertrinns mekanisk og kjemisk rensing

NRV henter sitt råvann fra Glomma. Elven er en meget god råvannskilde på grunn av konstant stor vannføring og stabil pH-verdi, men med varierende råvannskvalitet. Verket har derfor ikke noe problem med råvannsvolum, men må selvsagt overvåke råvannskvaliteten. Selve vannbehandlingsprosessen i vannverket og kvaliteten på det ferdige drikkevannet skal oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften. Vannbehandlingen er generelt avhengig av råvannskvaliteten.

NRV har en behandlingsprosess basert på siling i råvannsinntaket, kjemisk felling, tomedia- og kullfiltrering samt desinfeksjon med UV-lys og natriumhypokloritt. Det fullrensede drikkevannet pH-justeres til sist med lut (NaOH) til ca. pH 8.0–8.3.

Kjemisk felling er effektiv mot bakterier, bakteriesporer, virus og parasitter da alle disse mikroorganismene i praksis er partikler. NRV har i tillegg både UV-behandling og klorering som sammen med kjemisk felling (og filtrering) gjør at NRV har minst to hygieniske barrierer mot de ulike mikroorganismene.

Manuell overvåking gir sikkerhet

Viktig i behandling av drikkevann er at råvannet prosesseres tilstrekkelig, men ikke for mye. Drikkevann skal ikke lukte klor eller andre kjemikalier. Derfor er doseringsutstyret i et vannverk av stor betydning.

– Vi satser på sikkerhet i alle ledd, fremholder driftssjef Markus Rawcliffe i NRV. – Derfor har vi valgt doseringspumper som ikke gir driftsproblemer når vedlikeholdsopplegget følges, har en god lineær regulering, stort doseringsområde og enkel teknologi.

Som et ledd i sikkerheten har man satset på manuelle reguleringssløyfer med kontinuerlig manuell overvåking. For enhver alarm som viser avvik, må det kvitteres av operatør som alltid er til stede. Alle doseringspumper er dublert, og kjøres alternerende. Om den ene skal ha vedlikehold, vet man at den andre fungerer normalt.

Krever og gir kompetanse

Dette opplegget både krever og gir kompetanse. De som betjener anlegget får et tettere forhold til og større kunnskap om prosessen når de er mye ute i selve anlegget, sammenlignet med om de bare skulle sitte i kontrollrommet og overvåke automatiserte prosesser. NRV har satset bevisst på egen fagkompetanse, som blant annet er bygget opp i samarbeide med AxFlow. Ved innkjøp vektlegger NRV kvalitet og driftserfaringer, ikke kun pris. I slike evalueringer er operatørenes innspill viktige.

– Vi har hatt et godt samarbeid med AxFlow vedrørende dimensjonering av røropplegg og pumpevalg, sier arbeidsleder Petter Lindgren og assisterende arbeidssleder Atle Hermansen.

– Vi er store nok til å kunne ha egen ekspertise, og er dermed lite avhengig av eksterne konsulenter, sier Rawcliffe. – Dessuten satser vi bevisst på våre operatører. De har vært på kurs, blant annet med AxFlow.

I det hele får vi et entydig inntrykk av at både driftssjef, arbeidsleder og assisterende arbeidsleder er godt fornøyde med slangepumpene som doserer kjemikalier i vannbehandlingsprosessen.

Bjørn Aage Brygmann
QA- og IT-ansvarlig