Select country
Kontakt oss

Testsenter hos Safe Supply i Sandnes

mandag 24. oktober 2016

Testanlegget kan tilpasses de aller fleste sentrifugalpumper og teste i henhold til NORSOK-, ISO- og API-krav.

Click here for english version.

At utstyr for væskehåndtering må ytelsestestes før det tas i bruk, er en forutsetning i mange kommersielle kontrakter. Ikke alle utstyrsprodusenter og leverandører har imidlertid mulighet til å gjennomføre slik kvalitetstesting og må henvende seg til eksterne organisasjoner som tilbyr egnede tekniske ressurser.

Safe Supply AS, som er en del av AxFlow Norge, er en betydelig leverandør av pumper og utstyr til den offshore-baserte olje- og gassektoren og har investert i et nytt testsenter i sine lokaler i Sandnes. Senteret dekker både AxFlow-gruppens egne samt kunder og sluttbrukernes behov. Bedrifter med behov for å simulere driftsforhold for utstyr som er installert enten ved bedriftens eget og eller ved kundenes anlegg, kan derfor bruke AxFlows testsenter. Den sentrale delen av testsenteret er en spesialbygd testrigg for pumper. Riggen består av en 45m3 tank, valg mellom 4"- og 8"-inntak, elektromagnetisk mengdemåler og trykktransmitter for å måle trykk og stenge ventilen til ønsket trykk.

Riggen på 140 kW kan brukes til en rekke ulike lavtrykkspumper opptil et maksimaltrykk på 16 bar, og den kan pumpe opptil 600 m³/t. Stian Rossavik sier at de hvert år gjennomfører rundt 60 tester med full ytelse i henhold til API-, ISO- og NORSOK-spesifikasjoner, og at de har kapasitet til mer. Ved behov kan testsenteret også ta på seg mindre oppdrag med pumper som håndterer andre typer væsker, for eksempel slam eller slurry, for å oppfylle kundenes behov. "Testsenteret er en viktig ressurs som supplerer våre pumpeleveranser, tekniske tjenester, delelager og service", sier Stian Rossavik.

"Siste nytt er at vi har oppgradert strømningsytelse på en enhet for utskilling og håndtering av cuttings som det heter offshore, eller borrekaks og spon. Hensikten med oppgraderingen var å fjerne spon og andre avfallsrester fra væsker under boring offshore, og den har ført til en kapasitetsøkning på 34%."

Benytter seg av tjenestene

To av selskapene som har benyttet seg av AxFlows testkompetanse på pumper til offshoresektoren og av testriggen, er EnergyX i Ålgård og Roxel Promech i Stavanger.

EnergyX designer, produserer og leverer avansert utstyr til olje- og gassindustrien og tilbyr samarbeid mellom tverrfaglige servicebedrifter og sørger for at enhver utfordring kan løses internt. Ved testsenteret sitt i Ålgård kan de simulere aktuelle scenarioer for produkter som brukes under vann. I samarbeid med Norway Energy & Drilling Center AS (NEDC AS) har de designet og bygd en topp moderne borerigg (X-rig) som gjør at selskapet kan foreta testing nede i brønnhullet med samme topside-utstyr som brukes på feltet.

Et sentralt element ved denne testriggen er muligheten til å pumpe vann og slam med høyt trykk, og det er til disse aktivitetene at AxFlow har bidratt med sin pumpeekspertise. Vanntilførselen til riggen består av to 900 hk tripleks stempelpumper som kan pumpe opptil 3600 liter vann per minutt når begge er i gang. Oljebasert boreslam pumpes inn i borkronen ved hjelp av Badgerpumper som er utstyrt med åpne løpehjul med en diameter på 11". Badger-pumpene ble spesifisert og levert av AxFlow, og er konstruert for å håndtere tyktflytende og slipende væsker.

"Slammet pumpes ned i borehullet til borkronen, der det stabiliserer hullet rundt borkronen", forklarer Stian Rossavik. "Boreslammet føres så opp til riggen igjen, der det skilles fra borkaksen før slammet pumpes tilbake i brønnen. Det er en krevende operasjon, og det er derfor vi anbefaler denne pumpetypen." Badger-pumpen har vanligvis en kapasitet på 1,600 l/min, men denne kan ved behov økes til 2000 l/min. Pumpehastigheten styres av frekvensomformeren, og kapasiteten er 1 million liter slam per dag.

Riggen er 23 meter høy og er ikke laget bare for boring. Den kan også brukes til å reparere og stabilisere gamle brønner. Den kan bore ut gamle plugger og avfall, slik at det kan settes inn en ny plugg. Mange brønner som ble bygd for over 30 år siden, er plugget og kan lekke. Riggen er konstruert på en slik måte at den kan demonteres og fraktes til andre anlegg, der den kan brukes til utstyrstesting og boring. Og siden pumpene er en del av riggen, blir de også med. Roxel Promech har mer til felles med AxFlow når det gjelder virksomhet, siden de tilbyr reparasjon, service og oppgradering på alle pumpetyper/ fabrikater både offshore og onshore. Selskapets servicesenter i Stavanger tilbyr et komplett utvalg av avanserte tekniske tjenester for oppgradering og renovering av alt fra prosesspumper, doseringspumper, sjøvann løfte/brønnvannspumper til store Testsenter hos AxFlow i Stavanger vanninjeksjonspumper.

Roxel Promech benytter AxFlow til testing av renoverte pumper før de returneres til kundene. Roxel Promechs primære tilnærming til renovering av pumper er produkt- og prosessforbedring. De prøver med andre ord å redusere de totale driftskostnadene gjennom hele pumpens levetid. "Vi skreddersyr vedlikeholdstjenestene til kundenes behov og fokuserer på kontraktsmessig vedlikehold og avtaler om forebyggende vedlikehold", forklarer driftsleder Dagfinn Kramer. "Siden vi er en liten organisasjon bestående av høyt kvalifiserte ingeniører og fagpersonell, er vi svært fleksible og kan handle raskt, i motsetning til større organisasjoner. Roxel Promech driver med reparasjoner og ombygging, men må sette ut testing av utstyr når det stilles krav om det. AxFlow er vår foretrukne leverandør, siden de er kjent for fremragende tekniske tjenester og er høyt respektert i offshore-industrien. Dessuten ligger testsenteret deres nært vårt servicesenter."

Samarbeidet med AxFlow gir Roxel Promech tilgang til ekstra kompetanse og dermed et konkurransefortrinn når det gjelder renovering av pumper. "Når en pumpe er reparert eller renovert, kan videre testing foretas ved AxFlows senter", fortsetter Dagfinn Kramer. "Det er et senter vi hos Roxel Promech gjerne markedsfører overfor kundene våre, siden AxFlow-navnet har et svært godt omdømme i markedene.

Tekst: Anette Arntzen, Bryan Orchard

Bilder: Safe Supply AS

 

Testsenteret til Safe Supply

  • har testet motorer opp til 132kW
  • kan teste på alle spenninger mellom 380-690VAC på både 50 og 60Hz
  • har mulighet for frekvensstyring 0-100Hz
  • har 4" og 8" innløp med trykkmåling før innløpstrykk
  • har 2" og 6" utløp med trykkmåling av utløpstrykk, samt elektromagnetisk mengdemåling
  • har overganger for å teste alle pumpestørrelser fra 2" til 8"
  • har egen skjerm for avlesing av mengdemåling, innløp- og utløpstrykk
  • sitt standard riggoppsett: maks flow 600m³/h og maks trykk 16bar
  • har mulighet for skreddersydde tester for pumper med høyere trykk
  • har egen rigg for testing av dosering- og prosesspumper, 0-340bar 0-2m³/h

Service og verksted

AxFlow-gruppen har velutstyrte verksteder ved hovedkontoret i Oslo og hos datterselskapet Safe Supply i Sandnes. Begge er bemannet av erfarne servicemedarbeidere.    

Les mer

Melding om fusjon: Safe Supply AS og OE Solutions AS

I 2013 ble de to selskapene OE Solutions AS og Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow Norway Group. Fra 01.01.2019 er OE Solutions fusjonert inn i Safe Supply. Daglig leder er Idar Grødem...

Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow
Idar Grødem
Daglig leder | Safe Supply AS