Select country
Kontakt oss

AxFlow-gruppen satser i vest: Safe Supply leverer komplett trykkøkningsstasjon til IVAR IKS

onsdag 16. januar 2019

AxFlows datterselskap Safe Supply er på god vei inn i VA-markedet.

Trykkøkningsstasjonen er bygget som prefabrikkert pumpestasjon i betong med stedsstøpt ringmur, og elementer og toppdekke i betong.

IVAR IKS anlegger ny vannledning fra Randaberg til Kvitsøy. Trykkøkningsstasjonen Safe Supply har levert til prosjektet kom med prefabrikkerte betongelementer, vertikale pumper, armatur og betongtoppdekke. Stasjonen pumper vann fra landtaket til lokalbefolkningen og til Statens vegvesen i forbindelse med Rogfast-utbyggingen. Den ble bygget i tre entrepriser:


1. Utgraving av byggegrop, nedsetting av ventilkum og sammenkobling med utvendige ledninger.
2. Levering av ventilkum, montering av pumper, armatur og overbygg samt montering av elektroautomasjon og elektriske installasjoner.
3. Levering av elektroautomasjon og igangkjøring av stasjonen.

Josef Luidold, byggeleder plan og utbygging i IVAR IKS, takker for godt samarbeid gjennom hele prosjektet og legger vekt på at Safe Supply var veldig serviceinnstilte og imøtekommende under utfordringer underveis.

 

Tekst: Elisabet Janssen

Bilder: Safe Supply AS

Melding om fusjon: Safe Supply AS og OE Solutions AS

I 2013 ble de to selskapene OE Solutions AS og Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow Norway Group. Fra 01.01.2019 er OE Solutions fusjonert inn i Safe Supply. Daglig leder er Idar Grødem...

Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow
Idar Grødem
Daglig leder | Safe Supply AS