Select country
Kontakt oss

Bergen satser på fjernavlesning med iPerl-vannmålere fra Sensus

søndag 3. februar 2019

Bergen kommune har valgt å installere digitale iPERL i næringsbygg hvor det stilles krav om vannmåler og hos private husholdninger som ønsker vannmåler.

I tillegg til nye digitale vannmålere vil kommunen oppgradere eksisterende mekaniske målere med en sender som kan gjøre at tellerstand blir sendt digitalt og ikke trenger å bli avlest manuelt. På denne måten kan man beholde eksisterende målere som fortsatt har lang levetid og integrere disse i samme fjernavlesingssystem.

Hensikten er å ha lett tilgang til forbrukstall, unngå stipulering og dermed ha riktig faktureringsgrunnlag for abonnentene.

Ved bruk av iPERL-vannmålere vil kommunen også kunne avdekke og varsle om lekkasjer hyppigere enn tidligere.

Kommunen går for den digitale avlesingsmetoden Drive-by med en programvare fra Sensus som heter Diavaso.

Programvaren er kartbasert med funksjoner for å kunne hente ut avlesingslogg, opprette og tildele ruter for avlesing. Dette gjør programvaren enkel og oversiktlig i bruk.

Ved hjelp av programvaren får kommunen mulighet til å oppdatere avlesningsdata i kommunale systemer mye oftere enn en gang i året, som de fleste kommuner opererer med.

I tillegg får Bergen kommune eierskap til data når de leser av selv, og unngår en del feilavlesninger som sendes inn av abonnentene og som kan være svært tid- og ressurskrevende.

iPERL-måleren er også klargjort for å kommunisere med for eksempel AMS-/AMR-strømmåler om dette ønskes å tas i bruk ved større ekspansjon av målerparken.

 

Tekst: Elisabet Janssen

Bilder: AxFlow AS

Les VA-avisen 2019 på nett

Pumper, instrumenter og nå også ventiler! AxFlow har hentet inn flere ventileksperter for å kunne tilby de beste løsningene til blant annet vann og avløp.

Les mer
Morten Økland
Produktansvarlig vannmålere og konsoller