Select country

Rehabiliteringsprosjekter i Drammen: oppgraderte kloakkpumpestasjoner

torsdag 31. januar 2019

I 2017 engasjerte Drammen Kommune AxFlow AS til renovering og etablering av overbygg på sju kloakkpumpestasjoner. Pumpestasjonene i Svingen, Kaspara Larsen, Fjell og Ørengata fikk nye overbygg, mens Elveparken vest, Kjøsterud og Hotvetalleen ble pusset opp.

Blant pumpestasjonene som ble totalrehabilitert er det satt inn nye overbygg iht. Drammen Kommunes standard (se bilde ovenfor) og AxFlow prosjekterte helt ny maskinutrustning med enten tørroppstilte eller senkbare pumper, ny elektroinnstallasjon og styringsautomatikk.

I pumpestasjonene er det levert Hidrostal skruesentrifugalpumper for råkloakk. I tillegg er all instrumentering levert av AxFlow, bl.a. WIKA trykktransmittere og Rosemount mengdemålere.

I 2018 kontraherte kommunen en tredje ombyggingsfase med AxFlow på totalt fem pumpestasjoner. Arbeidene i vår kontrakt består av maskinteknisk oppgradering: nye pumper (Hidrostal), nytt røropplegg, nye ventiler (VAG), instrumentering (WIKA og Rosemount), bygningstekniske oppgraderinger og nye overbygg. Deler av prosjektet ligger nær sterkt trafikkert vei med de utfordringene dette medfører. AxFlows kontrakt dekker utførelse av grunnarbeider, bygningstekniske arbeider, maskininstallasjoner og detaljprosjektering rundt dette.

 

Tekst: Elisabet Janssen

Bilder: AxFlow AS

Les VA-avisen 2019 på nett

Pumper, instrumenter og nå også ventiler! AxFlow har hentet inn flere ventileksperter for å kunne tilby de beste løsningene til blant annet vann og avløp.

Les mer