Select country

FoU-prosjekt innen tunnelvask - utvikling og testing av filterteknologi i Bjørnegård-tunnelen

tirsdag 28. januar 2020

I Norges over 1100 tunneler er sikkerhet og vedlikehold viktig. Tunneler må jevnlig vaskes for å opprettholde sikt, synlige varslinger og ren veibane. Bildekk, bremser, olje og veisalt er noen av kontaminasjonen som må fjernes fra tunnelen for å opprettholde sikkerheten. Men, med vaskingen følger også miljøgiftene med ut i vaskevannet. Dette er tungmetaller, ulike oljeforbindelser og mikroplast. AxFlow har vært med i et FoU-prosjekt (forsknings- og utviklingsprosjekt) som går ut på rensingen av disse miljøgiftene. Ved å installere totalt tre renseløsninger, i tillegg til det eksisterende sedimentasjonsbassenget, vil det bli forsket på ulike måter å rense tunellvaskevann på.

Fra komponentleverandør til medprosjektør

Dette er første gang alle løsningene testes fullskala inne i en tunnel. AxFlow kom opprinnelig inn i prosjektet som entreprenør for bygging av pumpestasjon og etablering av et posefiltersystem i tillegg til sedimentasjonsbassenget i Bjørnegård-tunnelen. I pumpestasjonen ble det levert Aturia-pumper. I mai 2018 kom forespørselen fra Statens Vegvesen om å også delta i forskning- og utviklingsprosjektet "Rensing av tunnelvaskevann" i samarbeid med NTNU og ViaNova Plan og Trafikk. Renseløsninger skulle etableres og testes i tilknytning til det eksisterende rensesystemet. AxFlow takket ja og kom inn i samarbeidet i august samme år.

Aturia sentrifugalpumper i pumpestasjonen.

Nattarbeid og nøye planlegging

Opprinnelig skulle prosjektet med etableringen være gjennomført før åpningen av det første løpet i Bjørnegård-tunnelen. Men, forsinkelser førte til at arbeidet måtte foregå etter at tunnelen var tatt i bruk. Prosjektet løste dette med å flytte monteringsarbeidet til nattestid, noe som innebar at Bjørnegårdtunnelen måtte stenges for trafikk 1-2 netter i måneden. Takket være god dialog og konstruktive møter med Vianova og Statens Vegvesen underveis ble denne fasen en suksess. Nattarbeid i en stengt tunnel stiller strenge krav og alle må ta sin del av ansvaret for at nødvendig utstyr og verktøy er på plass. Dette krevde også godt samarbeid innad i AxFlow. Vår prosjektavdeling detaljplanla og gjennomførte sin del av arbeidet i tett samarbeid med våre instrumenteringseksperter og serviceteknikere.

Service-sjef Lars Petter Borgen på nattskift.

 

Adsorbsjonsfilter med differensialtrykktransmittere fra Siemens.

Reduserte utslipp av miljøgifter i fremtiden

Statens vegvesen stiller krav til totrinns renseløsninger for høytrafikkerte tunneler. Et sedimenteringsbasseng er derfor ikke lenger nok, men foreløpig er ikke det andre trinnet definert. I dette prosjektet håper vi å finne et fullgodt trinn to, men det kan fort hende at tre trinn skal til for å redusere utslippet av miljøgifter. Derfor testes en rekke filterløsninger. Deretter tas det prøver av det filtrerte vannet som sendes til NTNU for videre analyse.

Prosjektleder Marius Eilertsen Skinlo viser frem posefilterne med tilhørende Grant dataloggere og Emerson Rosemount MAG-målere.

Wilden luftdrevet membranpumpe som brukes til å tømme avfallsslam fra membranfilteret.


For AxFlow er tunnelvaskprosjektet i Bjørnegård-tunnelen en viktig satsing på flere nivåer. Som aktør innen og leverandør av væskehåndteringsløsninger til tunneler er det avgjørende for oss å være med på å utvikle solide og langsiktige systemer. Som del av Axel Johnson International, stilles det strenge krav til at vi samtidig bidrar til å utvikle bærekraftige løsninger i bransjene vi arbeider i. For oss innebærer bærekraftig drift at vi som selskap må ta ansvar for å bevege oss inn i fremtiden på en holdbar måte. Les mer om kravene vi stiller til oss selv og våre samarbeidspartnere på vår hjemmeside.

 

Tekst: Elisabet Janssen, Marius Eilertsen Skinlo

Bilder: AxFlow AS

Kilder: Teknisk Ukeblad, https://sustainability.axinter.com/