Select country
Kontakt oss

Monserud renseanlegg dobler kapasiteten

tirsdag 7. april 2020

På Monserud renseanlegg renser Ringerike kommune i dag avløpsvannet fra Hønefoss-regionen. Eksisterende anlegg er bygget for å kunne rense vannet fra ca. 24 000 innbyggere. Et ekstra anlegg er i ferd med å ferdigstilles og vil føre til at Monserud har kapasitet til å rense 48 000 innbyggeres avløpsvann.

I tillegg til å rense avløpsvannet fra flere innbyggere, skal utbyggingen medføre at avløpsvannet renses enda bedre enn i dag. Det gjøres ved å inkludere et såkalt biologisk rensetrinn, som fjerner mer organisk stoff og bakterier fra avløpsvannet. Til dette prosjektet har AxFlow levert to SK-tørrslampumper og 27 NOV Mono EZstrip™ eksenterskruepumper.

SK-pumper transporterer slammet

Når Monserud skulle utvides og bygges om ble det foreskrevet å bruke to linjer for transport av avvannet slam til tørrslamsiloer for videretransport til deponier. Ut fra våre referanser på tilsvarende arbeidsoppgaver, ble det valgt SK-pumper.

Bakgrunnen for valget av SK-pumpene var primært HMS aspektet, da disse pumpene krever minimalt vedlikehold og personellet ved renseanlegget vil ha minimalt med kontakt med slammet. Siden pumpene er luftdrevet og ikke har bevegelige deler annet enn en skyvespjeldventil hvor kun en enkel pakning blir utsatt for slitasje, blir reservedelforbruket en minimal utgift.

Opplæring i vedlikehold av pumper

I oktober 2019 sendte AxFlow to representanter til det nye Monserud Renseanlegg for å holde et opplæringskurs i service og vedlikehold av EZstrip™-pumpene AxFlow har levert på det nye anlegget. Under påsyn av samtlige mekanikere og vedlikeholdsansatte på renseanlegget ble en medbrakt EZstrip™-pumpe fullstendig demontert og satt sammen igjen. Det var en munter tone under hele kurset og tekniske løsninger og praktiske metoder ble diskutert. Møtedeltagerne var engasjerte og de som ikke kjente til EZstrip™-prinsippet fra før virket meget positive.

«Det skulle bare mangle,» smilte en alltid like blid Jan Kasa fra Ringerike Kommune. «Det var jo nettopp derfor vi ønsket disse pumpene, spesielt med tanke på HMS. Bakgrunnen for valget vårt av akkurat NOV Mono EZstrip™-pumpene er på grunn av det enkle vedlikeholdet. Arbeidet kan utføres raskt og effektivt. Det er penger å spare. Enkelt og greit.»

Nå kan arbeidet som tidligere krevde to personer ofte utføres av kun en. I tillegg er det en viktig ting å nevne at selve pumpa ikke må demonteres fra selve rørsystemet den er skrudd fast i. Pumpa kan demonteres på stedet og de utslitte eller ødelagte delene kan enkelt tas med på et verksted og fikses der.

 

 

Tekst: Elisabet Janssen, Ida Merete Kjesæth

Bilder: AxFlow AS

Service og verksted

AxFlow-gruppen har velutstyrte verksteder ved hovedkontoret i Oslo og hos datterselskapet Safe Supply i Sandnes. Begge er bemannet av erfarne servicemedarbeidere.

Les mer
Frode Linnerud
Service-sjef pumpe
Gunnar Jonsrud
Produktansvarlig NOV Mono