Select country
Kontakt oss

Verksted og Testing

Safe Supply sitt testanlegg kan tilpasses de aller fleste sentrifugalpumper og teste i henhold til NORSOK-, ISO- og API-krav.

At utstyr for væskehåndtering må ytelsestestes før det tas i bruk, er en forutsetning i mange kommersielle kontrakter. Ikke alle utstyrsprodusenter og leverandører har imidlertid mulighet til å gjennomføre slik kvalitetstesting og må henvende seg til eksterne organisasjoner som tilbyr egnede tekniske ressurser.

Safe Supply AS, som er en del av AxFlow Norge, er en betydelig leverandør av pumper og utstyr til den offshore-baserte olje- og gassektoren og har investert i et nytt testsenter i sine lokaler i Sandnes. Senteret dekker både AxFlow-gruppens egne samt kunder og sluttbrukernes behov. Bedrifter med behov for å simulere driftsforhold for utstyr som er installert enten ved bedriftens eget og eller ved kundenes anlegg, kan derfor bruke AxFlows testsenter. Den sentrale delen av testsenteret er en spesialbygd testrigg for pumper. Riggen består av en 45m3 tank, valg mellom 4"- og 8"-inntak, elektromagnetisk mengdemåler og trykktransmitter for å måle trykk og stenge ventilen til ønsket trykk.

Riggen på 140 kW kan brukes til en rekke ulike lavtrykkspumper opptil et maksimaltrykk på 16 bar, og den kan pumpe opptil 600 m³/t. Stian Rossavik sier at de hvert år gjennomfører rundt 60 tester med full ytelse i henhold til API-, ISO- og NORSOK-spesifikasjoner, og at de har kapasitet til mer. Ved behov kan testsenteret også ta på seg mindre oppdrag med pumper som håndterer andre typer væsker, for eksempel slam eller slurry, for å oppfylle kundenes behov. "Testsenteret er en viktig ressurs som supplerer våre pumpeleveranser, tekniske tjenester, delelager og service", sier Stian Rossavik.

"Siste nytt er at vi har oppgradert strømningsytelse på en enhet for utskilling og håndtering av cuttings som det heter offshore, eller borrekaks og spon. Hensikten med oppgraderingen var å fjerne spon og andre avfallsrester fra væsker under boring offshore, og den har ført til en kapasitetsøkning på 34%."

Testanlegget:

  • har testet motorer opp til 132kW
  • kan teste på alle spenninger mellom 380-690VAC på både 50 og 60Hz
  • har mulighet for frekvensstyring 0-100Hz
  • har 4" og 8" innløp med trykkmåling før innløpstrykk
  • har 2" og 6" utløp med trykkmåling av utløpstrykk, samt elektromagnetisk mengdemåling
  • har overganger for å teste alle pumpestørrelser fra 2" til 8"
  • har egen skjerm for avlesing av mengdemåling, innløp- og utløpstrykk
  • sitt standard riggoppsett: maks flow 600m³/h og maks trykk 16bar
  • har mulighet for skreddersydde tester for pumper med høyere trykk
  • har egen rigg for testing av dosering- og prosesspumper, 0-340bar 0-2m³/h

 

  

Testsenter hos Safe Supply i Sandnes

Testanlegget kan tilpasses de aller fleste sentrifugalpumper og teste i henhold til NORSOK-, ISO- og API-krav.

Testanlegget i Sandnes

Møt Safe Supply

Safe Supply leverer ventiler, pumpeløsninger og annet utstyr til Offshore og landbasert industri.

Safe Supply - En del av AxFlow
Idar Grødem
Daglig leder | Safe Supply AS
Anette Arntzen
DCC/Project/Marketing | Safe Supply AS
Andreas Grødem
Service Manager | Safe Supply AS
Jostein Goa
Prosjektleder | Safe Supply AS
Ole Martin Sande
Sales Manager
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image