Select country

BIO-UV Group

BIO-UV Group designer og produserer systemer og konsepter for UV-desinfisering. AxFlow forhandler deres filtere.

1 serie(r) fra 1 produsent(er)

Serie

Bio-UV filter

Bio-UV filter brukes blant annet til å rense råvann fra brønner, borehull og oppsamlingsanlegg. Det anbefales å installere forfilter, partikkel- og kullfilter foran UV-filter.

Bio-UV filter
Les mer om Bio-UV filter