Select country

Aqua Nor

tirsdag 22. august 2023 - torsdag 24. august 2023

AxFlow og Process Partner stiller med et utvalg av våre produkter og produktnyheter innen akvakultur i Hall E på Aqua Nor.

AquaNor_2023_Epostsignatur_AXF.png

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i Trondheim Spektrum – og fra og med 2021, digitalt. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

AquaNor_2023_Epostsignatur_PPAS.png