Select country

VA-messene Bergen

torsdag 9. mars 2023 - torsdag 9. mars 2023
Grieghallen

Møt oss på VA-messene i Bergen!

Det blir et bredt faglig innhold.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
v/daglig leder Sjur Tveite holder innlegg hvor han tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret som bygges på Ås.

Sweco holder seminaret “Overvannshåndtering Mindemyren”.

Gratis inngang, frokost/lunsj og seminar for alle forhåndspåmeldte.