Select country

VA-messene Trondheim

torsdag 16. februar 2023 - torsdag 16. februar 2023
Tapperiet på Dahls

Møt oss på VA-messene i Trondheim!

Det blir et bredt faglig innhold.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite holder innlegg hvor han tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret som bygges på Ås.

Sweco holder også seminar med tittelen “Avløpsmodellering som verktøy i et endrende klima”.

Gratis inngang, frokost/lunsj og seminar for alle forhåndspåmeldte.