Select country

Webinar: Sensorkalibrering

torsdag 16. november 2023 - torsdag 16. november 2023

Nøyaktige målinger er avgjørende, men valg av riktig kalibreringsmetode kan være utfordrende. Dette 30-minutters webinaret gir deg veiledning om hvordan du velger den beste stedbaserte kalibreringsmetoden for din situasjon, samt tips for å forbedre målenøyaktigheten. Egnet for fagfolk innen kontrollteknikk, anleggsledelse, kvalitetssikring, bygningsautomasjon, og energieffektivisering.

Driften av måleenheter er velkjent for de som arbeider med dem. Siden måleavvik kan ha en betydelig innvirkning på datakvaliteten, bør alle enheter kontrolleres regelmessig. Å velge hvordan du skal kalibrere er noen ganger vanskelig: om du skal gjøre det i et laboratorium eller på stedet, hvor mange kalibreringspunkter som skal brukes, og om du skal justere enhetene eller ikke. 

I dette 30-minutters webinaret lærer du hvordan du velger den beste kalibreringsmetoden på stedet for din situasjon.

Webinaret inneholder:

  • Definisjon av høykvalitetsmåling
  • Kalibreringsmetoder sammenlignet: laboratorium vs kalibrering på stedet og sporbarhet
  • Forskjellen mellom enkelt- og flerpunktskalibrering, hva du skal velge og når
  • Kalibrering vs justering og et riktig kalibreringsintervall
  • Praktiske tips for kalibrering på stedet

Dette webinaret er viktig hvis du jobber som kontrollingeniør, anleggsleder, kvalitetsspesialist, spesialist i bygningsautomasjon, energieffektiviseringsekspert og andre som er interessert i å forbedre målenøyaktigheten.