Select country
Kontakt oss

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn

Dette innebærer at vår virksomhets miljøstandard og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med kriteriene Felles kriterier og Engroshandel. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier er tillfredsstilt innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5500 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per januar 2018.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.

Virksomheten leverer en årlig klima- og miljørapport og blir resertifisert hvert tredje år.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

 

Kilde: http://www.miljofyrtarn.no/

Ida Merete Kjesæth
Markedskoordinator AxFlow Norway Group
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy