Select country
Kontakt oss

AxFlow AS kjøper Norpump AS

torsdag 1. september 2011

AxFlow AS overtar fra 15. september 2011 100% av aksjene i Norpump AS.

AxFlow AS overtar fra 15. september 100% av aksjene i Norpump AS.
Administrerende direktør i AxFlow AS, Gunnar Ødegård, sier at det spesielt var Norpumps satsing på egne pumpeløsninger og service innenfor avløpssektoren som gjorde et oppkjøp interessant. Ødegård forteller videre at "vi fant ut at Norpump's kompetanse, produkter og tjenester er svært komplementære i forhold til det AxFlow i dag kan tilbyr i et markedssegment som er svært viktig for AxFlow AS."

Norpump AS hadde i 2010 en omsetning på 30 mill. kr. med 9 ansatte, mens AxFlow AS hadde 40 ansatte og omsatte for ca. 130 mill. kr.
Rolf Goderstad fortsetter som daglig leder i Norpump AS og ser fram til å videreføre aktivitetene i AxFlow AS. Økt markedsførings- og finansiell kapasitet sikrer videre utvikling av Norpump's produkter og tjenester.

Gunnar Ødegård
Administrerende direktør