Select country
Kontakt oss

Hva er AMR?

mandag 10. februar 2014

AxFlow lanserer totalkonsept for innsamling, presentasjon og distribusjon av data fra vannmålere.

AxFlow lanserte under messen Miljø & Teknikk den siste uken av oktober et helt nytt konsept for innhenting, presentasjon og distribusjon av målerdata fra vannmålere. AxFlow har gjennom mange år vært markedsleder når det gjelder vannmålere til husstander og næringsbygg i norske kommuner.

I mange år har avlesning av disse målerne foregått manuel, d.v.s. at forbruker selv eller folk fra kommunen fysisk har oppsøkt måleren og lest av på telleverket. I de siste 10-15 årene har det av ulike leverandører vært levert utstyr (pulsgivere etc.) med den hensikt å forenkle og automatisere innhenting av målerdataene. Det er imidlertid først nå det lanseres et helt konsept hvor hele "verdikjeden" er ivaretatt; komplett fra vannmåler, automatisk avlesning av telleverket, overføring av data, og i prinsippet helt frem til faktura ned i poskassen til forbruker.

 Alt kan nå leveres av AxFlow AS - som første leverandør i Norge!

Stig Skarstein
Avdelingssjef instrumentering
Morten Witzøe
Produktansvarlig Rosemount, Siemens, Micronics