Select country
Kontakt oss

Safe Supply AS og OE Solutions AS - en del av AxFlow-gruppen

torsdag 14. juli 2016

Oppdatering 1.1.2019: Melding om fusjon: I 2013 ble de to selskapene OE Solutions AS og Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow Norway Group. Fra 01.01.2019 er OE Solutions fusjonert inn i Safe Supply. Daglig leder er Idar Grødem. (red anm).

OE Solutions er en videreføring av MOI Offshore, som de siste 20 årene har levert utstyr til offshore-sektoren. Utstyr for håndtering og behandling av mud og borekaks har vært kjerneproduktene. Lang erfaring, kompetanse og inngående kjennskap til behovene i markedet har gjort det mulig å utvikle egne svært konkurransedyktige løsninger, flere er i dag patenterte.

Safe Supply er leverandør av ventiler, pumpeløsninger og annet utstyr til så vel offshore som landbasert industri. Selskapet har også et eget serviceverksted med omfattende testfasiliteter. Her utføres service, overhaling, trykktesting, resertifisering og FAT'er – alt i henhold til kundens behov og ISO 9001.

OE Solutions og Safe  Supply er nylig tildelt godkjennelse i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 for produksjon og leveranse av følgende produkter og tjenester: Leverandør av pumper, ventiler og spesialtilpassede systemløsninger for mud/avfallsbehandling, mekanisk verksted for service og vedlikehold samt oppdrag for offshore- og marine-installasjoner, og salg av reservedeler.

Melding om fusjon: Safe Supply AS og OE Solutions AS

I 2013 ble de to selskapene OE Solutions AS og Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow Norway Group. Fra 01.01.2019 er OE Solutions fusjonert inn i Safe Supply. Daglig leder er Idar Grødem...

Safe Supply AS i Sandnes kjøpt opp av AxFlow

Testsenter hos Safe Supply i Sandnes

Testanlegget kan tilpasses de aller fleste sentrifugalpumper og teste i henhold til NORSOK-, ISO- og API-krav.

Testanlegget i Sandnes
Idar Grødem
Daglig leder | Safe Supply AS