Select country
Kontakt oss

AxFlow vokser i Norge - kjøper Process Partner AS

mandag 2. januar 2017

AxFlow AS, som i det norske markedet er en av de ledende leverandørene av pumpe- og instrumenteringsløsninger, kjøper opp Process Partner AS i Larvik.

Selskapet, med sine 6 ansatte, har spesialisert seg på prosessinstrumentering, testing, kalibrering, og utrustning for gassdeteksjon. Selskapets største kunder finnes innen offshore og petrokjemi samt annen prosessindustri.

«For oss i Process Partner var det viktig å få inn en industriell partner på eiersiden for å sikre videre ekspansjon. Ved siden av å komplettere våre produkter mot de markeder der vi allerede er til stede, kan vi ved å utnytte synergier også komme inn med våre løsninger i markeder der vi i dag ikke har kapasitet til å være tilstede» sier daglig leder i Process Partner AS, Per Kristian Vaagland.

"Process Partner og AxFlow passer sammen som hånd i hanske både på kompetanse og produkter" sier administrerende direktør i AxFlow Gunnar Ødegård. Og legger til at «særlig viktig for oss i AxFlow var det at Process Partner er så godt posisjonert innen instrumenterings-løsninger subsea». Fra AxFlows side har det vært en klar forutsetning for oppkjøpet at de tre gründerne Per Kristian Vaagland, Yngve Svendsen og Dag Haagensen i tillegg til de øvrige ansatte blir med videre. Process Partner vil fortsette som eget selskap i sine nåværende lokaler i Larvik under ledelse av daglig leder Per Kristian Vaagland og inngå i AxFlow Norway Group. Fra før hører også Sandnes-selskapene OE Solution AS og Safe Supply AS til gruppen.

Samlet omsetningen for gruppen vil i 2016 være ca. 270 mill. NOK med sine 55 ansatte.

AxFlow Norway group er en del av AxFlow Holding AB med hovedkontor i Stockholm. Axflow har datterselskaper i 16 europeiske land samt et selskap i Sør-Afrika. Gruppen sysselsetter til sammen ca. 570 personer og hadde i 2015 en samlet omsetning på mer enn 1,4 milliarder NOK. «AxFlow Holding ser på Norge som et svært viktig og interessant marked og oppkjøpet av Process Partner følger naturlig inn i vår overordnede strategi. For både vårt norske selskap og gruppen som sådan er offshore- og petrokjemimarkedet svært viktig og vi har stor tro på fremtiden. Selv om markedet for tiden er nede i en bølgedal ser vi dette oppkjøpet som et ledd i å styrke vår markedsposisjon når det gjelder pumpe- og instrumenteringsløsninger.», avslutter AxFlows konsernsjef Ole Weiner.

Gunnar Ødegård
Administrerende direktør
Per Kristian Vaagland
Daglig leder | Process Partner AS