Select country

Ren glede i norske idrettshaller

tirsdag 19. desember 2017

Nå blir dusjvann i Storhall Karmøy desinfisering, helt uten bruk av giftige eller allergifremkallende midler. Gjennom et samarbeid med firmaene AxFlow AS, Oxyl-Clean AS og AS Plastron har Storhall Karmøy - som første store idrettsarena i Norge - fått installert er doseringanlegg for det NSF-godkjente desinfeksjonsmiddelet Oxyl-Pro Clean.

Vil være et foregangsanlegg

"Storhall Karmøy ønsker å fremstå som en fremtidsrettet idrettsarena, og være med på det grønne skiftet", sier daglig leder Ånen Torvestad. "Vi ble svært positivt overrasket da vi oppdaget at AS Plastron kunne levere en løsning som ikke var basert på klor." For den nybygde storhallen designet AxFlow AS løsningen for tilsetting av desinfeksjonsvæsken Oxyl-Pro Clean. I dag er dette det eneste biocid-desinfiseringsmiddelet som har NSF-godkjenning for drikkevann, helt uten bivirkninger etter bruk. Oxyl-Pro Clean forhindrer bakterievekst og biofilm i hele vannrørsystemet, og det desinfiserer alt vann til dusjanlegg og vanning av kunstgraset. "Dette er viktig for å forhindre utbrudd av sykdom via aerosoler i tråd med Folkehelsas anbefalinger, og uten bruk av klor eller andre giftige kjemikalier," forteller Torvestad. Fra myndighetenes side er det ønskelig å unngå å benytte klor. Men samtidig er det helsemessig viktig å bekjempe mulighetene for oppblomstring av legionella i dusjvannet.

God nøyaktighet og enkel installasjon

Paal-Andre Strand Rasmussen, produktansvarlig for Prominent i AxFlow AS, utviklet doseringsanlegget. I tillegg til doseringspumpen Gamma X omfatter løsningen pulsgiver, slanger og tilkoblingsutstyr til pumpen. Doseringen er basert på beregnet behov for desinfeksjonsmiddel. Vannforbruket måles av en tradisjonell mekanisk vannmåler. Vannmåleren gir puls til doseringspumpen som AxFlow har levert. For hver tiende liter dusjvann som forbrukes, er det beregnet at det skal tilsettes 40 milliliter desinfeksjonsvæske. Dette gir en tetthet på 17 ppm H2O2 (parts per million) i dusjvannet, som er nok til å forhindre oppblomstring av legionella.

Flere følger etter

"Vi ser nå at flere idrettsanlegg følger i fotsporene til Karmøy. Det er flere anlegg på Østlandet som vurderer å installere dette utstyret," forteller Strand Rasmussen. Torvestad er svært fornøyd med at de i Karmøy er tidlig ute med en slik løsning for legionella-bekjempelse.

 

Tekst: Jan Eirik Schiøtz (denne teksten er et utdrag av en artikkel fra kommende infoavis for vann og avløp).