Select country
Kontakt oss

Sone 1, sone 2, sone 3, sone 4…

torsdag 4. januar 2018

Mange kommuner mister brorparten av mengden drikkevann som
produseres på grunn av lekkasjer på ledningsnettet. Å redusere lekkasjer er
derfor en prioritert oppgave. Første fase bør være å dele inn ledningsnettet
i forbrukssoner og sørge for å måle vannmengden som føres til og fra disse
sonene.

Da må man installere såkalte sonevannmålere

Disse registrerer det totale forbruket, men gir også mulighet til å opprette kontinuerlig overvåking og logging av vanngjennomstrømningen, slik at man får en langt bedre oversikt og historikk. Da kan man oppdage unormale endringer i forbruket, og man har et godt grunnlag for å gjennomføre
lekkasjesøk. Desto flere og mindre soner, jo enklere og mer treffsikre blir søkene etter lekkasjer.


Elektromagnetiske målere er de mest utbredte

De har fritt gjennomløp, måler i begge strømningsretninger og gir nøyaktige, repeterbare målinger over et stort arbeidsområde når de er riktig dimensjonert. Dersom man ikke har strømforsyning på stedet, kan man installere elektromagnetiske målere med batteridrift.


Vi leverer målere fra produsentene Siemens og Emerson Rosemount.
Begge typer kan installeres uten rette rørstrekk på innløps- og utløpsside.
Dette er en vesentlig fordel når måler skal plasseres i eksisterende kum,
hvor det ofte er lite plass tilgjengelig. Målerne kan leveres i separat utførelse hvor selve målerøret er vanntett og tåler å stå under vann, men også i utførelse for å graves ned når det er nødvendig.

Målere som monteres utenpå rørledning

Dersom man ikke kan eller ønsker å stenge vannet, anbefaler vi å installere såkalte ultralyd clamp-on-målere. Vi leverer målere fra produsenten Micronics. Disse har sensorer som monteres utenpå rørledningen, og brukes på rørledninger av både metall og plast. Sensorer kan også leveres i vanntett utførelse. Ovennevnte målere har signalutganger som gir mulighet for fjernavlesning og overvåking ved signaloverføring til SD-anlegg o.l.

Morten Witzøe
Produktansvarlig Rosemount, Siemens, Micronics