Select country
Kontakt oss

Sensus iPERL - et komplett målepunkt med integrert radio for AMS

mandag 11. november 2019

Sensus iPERL setter en ny standard for vannmåling med sitt store måleområde og oppsiktsvekkende lave nedre målegrense. iPERL drives av et batteri med levetid på 15 år og den vil i praksis revolusjonere fjernavlesingen av målere i kommuner der et stort antall målere er i bruk.

Helt frem til våre dager har avlesing av vannmålere stort sett foregått manuelt. Det vil si at forbruker selv eller kommunen fysisk har oppsøkt måleren og lest av på telleverket. I de siste 10-15 årene har det av ulike leverandører vært levert utstyr med den hensikt å forenkle og automatisere innhenting av målerdataene. Men det er først nå det lanseres et helt konsept, Sensus iPERL, hvor hele "verdikjeden" er ivaretatt; komplett fra vannmåler, automatisk avlesing av telleverket, overføring av data, og i prinsippet helt frem til faktura ned i postkassen til forbruker.


Sensus iPERL krever ingen konfigurasjon. Den har markedets desidert største måleområde (R800). iPERL har åpent målerør uten bevegelige deler. Sensus iPERL er basert på åpne standarder (OMS), og kan derfor inngå i et hvilket som helst AMS-system.

Med Sensus iPERL vil kommunene får bedre oversikt over vannforbruket og lekkasjene hos abonnenter og på vannettet

De fleste kommunene i Norge sliter med store vannlekkasjer rørnettet. I gjennomsnitt forsvinner ca. 32% av vannet på veien fra vannverk til forbruker. De fleste lekkasjer skjer på stikkledninger inn til private hus og næringsbygg. I enkelte kommuner forsvinner opp til 73 % av vannet på grunn av lekkasjer! Dette, i tillegg til store fremtidige behov for oppgradering av infrastruktur, får stadig flere kommuner til å iverksette tiltak for å redusere vannforbruket samt å effektivisere distribusjonen.


iPERL er enkelt og effektivt tiltak for å spare vann og et effektivt verktøy for lekkasjesøking i rørnettet og ute hos abonnentene. Måleren har nedre målegrense fra 1 l/h, og kan derfor telle hver eneste dråpe vann. iPERL gir kommunene kontinuerlig tilgang på målerstand, statistikk på vannforbruk, lekkasjer og lignende og vil derfor forenkle kommunenes rutiner.


iPERL kan også avleses av strømmålere som blir installert i norske husstander mellom 2016 og 2019 via M-BUS OMS-kommunikasjon.

Flere av våre kunder går over til å installere flere små vannmålere fremfor en stor

For å få bedre oversikt og kontroll over lekkasjer og få mest mulig nøyaktig måling, anbefaler vi å bruke iPERL montert i parallellkonsoll. Ved å parallellkoble flere vannmålere økes nominell gjennom-strømning (Q3) for hver måler som settes inn. Nedre målegrense (Q1) økes tilsvarende, men holdes likevel svært lav sammenlignet med tradisjonelle målere. Ved å gjøre dette forenkles også lagerhold og bestilling da samme vannmåler kan benyttes i alt fra eneboliger til store forbrukere. Ved å parallell-koble 4 Sensus iPERL ¾" vil du få et måle punkt med nedre målegrense (Q1) på 20 l/h og en nominell gjennomstrømning på hele 16 m3/h!


Særlig i vannkummer, fordelingskummer i boligfelt/ borettslag, hoteller, offentlig og næringsbygg, og andre steder med vanskelig tilkomst og variert vannforbruk, vil installasjon av parallellkoblede iPERL vannmålere være meget lønnsomt.


Brukerne kan selv følge sitt eget forbruk i sanntid gjennom et display i hver enkelt husstand.

Fordeler med Sensus iPERL

Enkelt

 • Alt i ett: vannmåler og radio for fjernavlesing
 • Kan monteres horisontalt og vertikalt
 • Ingen hindringer i vannstrøm, åpent målerør
 • Flowindikator i display viser retning og aktuell flow i øyeblikket (l/h)

Datahistorikk og statistikk

 • Eksempel på statistikk som lagres i måleren og kan hentes via fjernavlesning: tellerstand, alarmstand, maksimal/minimal forbruk, tilbakestrømning m.m.
 • Data time per time opp til 6 måneder tilbake i tid - mulighet med daglig logg opp til 5 år tilbake i tid
 • Månedlig data opp til 23 måneder tilbake i tid

Ingen konfigurasjon

 • Aktiverer seg selv etter at 40 l vann har passert måleren (3/4"/måler)
 • Svært enkelt å sette i drift med full AMS

Måler alt vannet

 • Svært lav nedre målegrense (Q1)
 • Stort dynamisk måleområde (R800)
 • iPERL Starter å måle ved 1 l/h (DN15 og DN20)

Basert på åpne standarder

 • Radiokommunikasjon er bygget på åpne standarder (M-BUS OMS)
 • Enkel å tilpasse til eksisterende AMS-systemer

Bergen satser på fjernavlesning med iPerl-vannmålere fra Sensus

Bergen kommune har valgt å installere digitale iPERL i næringsbygg hvor det stilles krav om vannmåler og hos private husholdninger som ønsker vannmåler.

Les mer
Morten Økland
Produktansvarlig vannmålere og konsoller