Select country
Kontakt oss

Din guide til NS-EN 1717 - i samarbeid med Resideo

onsdag 8. april 2020

Beskyttelse mot forurensing av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømming.

KATEGORI 1

Vann som skal brukes til drikkevann, og som kommer rett fra en drikkevannsinstallasjon.

KATEGORI 2

Væske som ikke utgjør noen helsefare.

Væske som anses å være egnet til drikkevann, medregnet vann fra drikkevannsinstallasjon,

som kan ha endret smak, lukt, farge eller temperatur (oppvarming eller

nedkjøling).

KATEGORI 3

Væske som utgjør en viss helsefare fordi den inneholder ett eller flere skadelige stoffer*.

KATEGORI 4

Væske som utgjør helsefare fordi den inneholder ett eller flere giftige eller svært giftige

stoffer* eller ett eller flere radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer.

KATEGORI 5

Væske som utgjør en helsefare fordi den inneholder mikroorganismer eller virus.

* Grensen mellom kategori 3 og 4 er i prinsippet LD 50 = 200 mg/kg kroppsvekt i henhold til EU-direktiv.

FOR INFORMASJON OM LOVER OG REGELVERK

■ TEK17 samt veileder (DiBK)

■ VA/miljøblad-61 (NKF og Norsk Vann)

■ Drikkevannsforskriften (Mattilsynet)

■ Abonnementsvilkår/sanitærreglement i hver enkelt kommune

 

Kilde: Honeywell Home/Resideos produktkatalog for 2020.

Pressemelding: Produktnyhet fra Resideo – nå på lager hos AxFlow

Resideo lanserer CBU142 kategori 5 luftgapsenhet for de fleste anlegg.

Les mer
Paal Schlytter
Produktansvarlig Resideo Braukmann (tidl. Honeywell), VVS-produkter