Select country

WEBINAR: Vannmålereierskap og GDPR-regler for behandling av vannmålerdata, 2. runde

torsdag 15. oktober 2020

NB! Ny dato!

Etter massiv respons på vårt sist gjennomførte webinar om vannmålereierskap og GDPR-regler for behandling av vannmålerdata, velger vi å gjenta suksessen på forespørsel fra dere. Velkommen til nytt webinar i regi av AxFlow 2. desember 2020! 

Den første versjonen av dette webinaret handlet om ulemper og risikoer ved å ikke ha kommunalt eierskap for vannmålere. I tillegg gikk vi dypere inn på hva GDPR-reglene sier om innsamling av data fra vannmålere og hvorfor det er viktig å ha ansvarsfullt eierskap til data man samler inn fra vannmålere. Videre belyste vi hvorfor det er viktig å inkludere informasjon om bruk av persondata i abonnementsvilkårene til kommunen.

Da EUs personverndirektiv trådte i kraft i 2018 kom også en ny utfordring for vann- og avløpsenheter; at regler om personvern må inn i abonnementsvilkårene deres. Flere ble overrasket over at vannmålerdata skal behandles med de samme hensyn til personvern som strømselskapene forholder seg til når de behandler data fra nye smarte strømmålere. Samtidig tar flere og flere kommuner i bruk smarte vannmålere, og bør være klar over ansvaret for personvern som dette medfølger.

I diskusjonen etter den første versjonen av dette webinaret kom det flere kommentarer om ønske om gode veiledninger på hvordan man kan utforme abonnementsvilkår og forskrifter i henhold til GDPR fra bransjens organisasjon Norsk Vann. Er det på tide med nasjonal veiledning? Datatilsynet bekrefter også at de skal nå sette seg i saken hvordan kommuner behandler personvern for sine abonnenter. Men det finnes inget nasjonal organ som kan pålegge eller gi råd om slike spørsmål. Er det på tide å samle nasjonale regler om vannmåling under et statlig organ?

Ettersom flere av våre kunder ikke fikk være med på vårt første webinar om temaet, har vi valgt å holde et nytt webinar 2. desember for å fortsette diskusjonen mens det er fortsatt er et interessant og relevant tema. Vi gleder oss til å fortsette å ha god faglig diskusjon!

I dette webinaret kommer Mariya derfor til å føye til mulige løsninger på disse utfordringene, og foreslå hvordan man kan utarbeide en mer samlet strategi for utforming av abonnementsvilkår i henhold til GDPR.

Meld deg på i dette skjemaet, så får du kalenderinvitasjon!

Følg webinaret live onsdag 2. desember kl 13.00.

Har du faglige spørsmål eller innspill? Kontakt produktansvarlig Mariya Simon via kontaktkortet nedenfor.

Har du tilbakemeldinger, ønsker, ris og ros når det gjelder dette eller kommende webinarer? Kontakt markedsansvarlig Elisabet Janssen via kontaktkortet nedenfor.