Select country
Kontakt oss

Løsninger fra Axflow: Rent vann til alle mann

torsdag 18. februar 2021

Artikkelen er hentet med tillatelse fra fra Ahlsells fagblad "Rørleggern" (1/2021).

Av alt vannet på jorda er bare 2 % ferskvann – og kun 0,1 % trygt drikkevann. Det drikkevannet vi har er derfor en uvurderlig ressurs som må sikres for enhver pris. Vi har tatt en prat med Erik og Paal fra Axflow om hvordan de jobber med å sikre rent vann gjennom både filtrering og tilbakeslagssikring.

For Erik Aas og Paal Schlytter i Axflow er rent vann en stor del av hverdagen. De jobber mye med temaet opp mot kommunal sektor, og er selv utdannet rørleggere. Myten at om vannet i Norge er veldig rent, avkrefter de.

Det er en antagelse om at drikkevannet i Norge er mye renere enn det egentlig er. Mange tror fremdeles at de uten problemer kan hente helt rent vann i den nærmeste bekken, innleder Paal.

I Norge har vi derimot veldig mye overvann der vi henter drikkevann, og overflatevannet er ofte forurenset, skyter Erik inn.

Filtrering av drikkevann

Et av tiltakene som sikrer rent drikkevann i krana er filtrering. Axflow har oppdatert sortimentet sitt og tatt inn nye filterløsninger, som nå gir deg et komplett filtreringsanlegg.

Vi har tatt inn et helt nytt sortiment fra italienske Atlas Filtri, en produsent med bred erfaring som er godt kjent med problemstillingene rundt filtrering av drikkevann. Med en så trygg produsent i ryggen leverer vi nå en komplett løsning til kundene våre, og tilbyr et bredere spekter av filtreringsløsninger enn tidligere, forteller Erik.

Hvis kundene dine opplever at drikkevannet har vond smak eller lukt, eller at vannet er misfarget, anbefaler han å installere en filtreringsløsning. Hvilken løsning som er best egnet til problemet kommer an på ulike faktorer:

Vi anbefaler løsninger på bakgrunn av den eksisterende vannkvaliteten, og hvilken kilde det er snakk om – kommer drikkevannet fra et kommunalt nett, et privat vannverk eller er det borevann? De ulike patronene i filterhusene våre har ulike funksjoner – en patron tar for seg dårlig smak mens en annen fjerner organiske kjemikalier.


Tilbakeslagssikring mot farlige væsker

Mens filterløsningene sikrer rent drikkevann inn til bygget, hindrer AxFlows tilbakeslagssikringer at forurenset vann finner veien til hovednettet. I de mest alvorlige tilfellene havner væske med smittestoffer, klassifisert som kategori 5 i NS-EN 1717, i drikkevannet.

Dette med tilbakeslagssikring for væsker i kategori 5 er et svært viktig kapittel. Vi har ikke vært så flinke her til lands når det gjelder å ta tak i tilbakeslagssikring på risikoanleggene, og
det er daglig diskusjoner om hvilke kategorier på ventiler som må brukes på de ulike anleggene, sier Paal.


Kategori 5-enheter

I fjor tok Axflow inn nye luftgapsenheter i kategori 5. Paal trekker frem CBU142 som har et tankvolum på 100 liter og er perfekt for de fleste anlegg innen vann og avløp.

Modellene våre strekker seg fra CBU 140 til 146. Å velge riktig modell krever høy kompetanse og erfaring – som vi har i Axflow. Vannmengdene på anlegget og hvor mye flyt det skal være i ledningen er hovedkriterierene for å velge korrekt ventil og volum, sier han.

Han ønsker større fokus på tilbakeslagssikring i kategori 5, og peker på flere skrekkeksempler fra nyere tid.

Det finnes flere eksempler, for eksempel Giardia-utbruddet i Bergen og den kjente hendelsen fra Finland da flere hundre liter avløpsvann ble pumpet inn på drikkevannsnettet. Tusenvis av mennesker ble syke. Derfor er vi veldig opptatt av å sette kategori 5 på dagsorden.


Eget verksted

For å gjøre det enda enklere å bruke Axflows løsninger har leverandøren et eget, dedikert verksted som bistår deg hvis det skulle oppstå et problem med noen av produktene. På verkstedet testes også alle løsningene.

Vi opplever at kundene våre er godt fornøyd med servicen de får av oss, og at det går kjapt å rette opp i problemer siden vi har et eget dedikert verksted. Noen ganger reiser vi ut til byggeplass med et nytt produkt til kunden og tar med oss det gamle, mens andre ganger sender Ahlsell inn produkter til verkstedet vårt, sier Paal.

Du kan også laste ned og lese artikkelen som pdf.

Paal Schlytter
Produktansvarlig Resideo Braukmann (tidl. Honeywell), VVS-produkter