Select country

VA messene 2022

fredag 25. februar 2022

På vegne av de store VA produsentene inviterer VVP på nytt til store bransjemesser i 2022

På VA Messene treffer du de viktigste bedriftene i bransjen - ikke gå glipp av verdifull fagprat og nettverksbygging! Vi tilbyr et spennende seminarprogram og fokus på interessante stands med det siste innenfor produkter og løsninger for VA.

Norsk Vann og representative kommuner bidrar med seminar på alle lokasjoner. Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar Norsk Vann for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan de kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret.

Messen er gratis for alle forhåndsregistrerte bransjefolk, og inkluderer inngang, mat og parkering.

For påmelding og mer informasjon se: www.vamessene.no