Select country

VA-prosjekt og AxFlow - Samarbeid som gir resultater

torsdag 24. august 2023

I Ormens Langes veg, rett utenfor Trondheim sentrum, ligger det en gammel kulvert fra krigens dager. Det spesielle med denne kulverten, er at den i dag har en betydningsfull rolle for byen, uten at de fleste er klar over det. Kulverten fører store deler av avløpsvannet fra østsiden av Trondheim, og mot Ladehammeren renseanlegg. I forbindelse med kulverten er det etablert en pumpestasjon som pumper avløpsvannet inn på Ladehammeren renseanlegg.

Bilde 1: Inngangen til Pumpestasjonen i Ormen Langes Veg

Store mengder vann skal pumpes gjennom stasjonen og pumpene som er benyttet, må tåle påvirkninger som fremmedlegemer og trykkpåkjenning over tid uten at maskineriet stopper opp. Deler av systemet som leder til stasjonen er faktisk fra 1. verdenskrig. VA-prosjekt og Trondheim Kommune har derfor studert gamle tegninger og gjort et grundig forarbeide for å sette stasjonen i stand slik den er i dag. Et godt samarbeid mellom kommunen, VA-Prosjekt og leverandørene er essensielt ved slike prosjekter.

 

HMS er også svært viktig. Støy og vibrasjoner i pumpene skaper dårlige arbeidsforhold for service- og driftspersonell. Samtidig kan vibrasjonene skape sprekkdannelser og ødeleggelser i stasjonen grunnet de sterke kreftene.

Ståle Fjorden er daglig leder i VA-Prosjekt og har lang erfaring og mye kunnskap innen prosjektering. Han og Asbjørn Mellemsether fra Trondheim Bydrift tar oss med rundt i stasjonen, og viser oss blant annet de fire store pumpene, hvor to er nye Hidrostal-pumper fra AxFlow. Disse høye pumpene står stødig på Hidrostal sin spesielle sugefot, og går stille i forhold til de to andre pumpene. Trondheim bydrift har sammen med VA-prosjekt valgt å sette inn Hidrostal-pumper basert på erfaringer de har gjort seg under det de kaller "Øya-prosjektet" som omtales som et "fanebærer-prosjekt" innen pumpestasjoner.

Bilde 2: Stasjonen før- og etter ombygging for 2 av pumpene

 

- Her hører dere hvorfor vi blant annet foretrekker disse pumpene. De er så stillegående at de verken bråker for publikum eller de som arbeider her, forteller Fjorden. Vi begynte å se på Hidrostal-pumpene fordi Trondheim kommune ønsket pumper med høy kvalitet og god virkningsgrad.  Asbjørn Mellemsether hos Trondheim kommune forteller at Hidrostal-pumpene også har løsningen med det integrerte svinghjulet, og at man da slipper vindkjel. Det sparer også pumpestasjonen for mye plass. Svinghjul er en alternativ sikring mot trykkslag i pumpeledningen ved at treghetsmomentet som ligger i svinghjulet hindrer at pumpene stopper brått om det skulle bli et bortfall av strøm. Det er viktig for å sikre at man får etterfylt avløpsvann fra sumpen og dermed bidrar til å senke faren for undertrykk i pumpeledningen som i verste fall kan føre til brudd. Vindkjel er gjerne på flere kubikk og tar mye plass i en pumpestasjon samt at det er en løsning som krever mye vedlikehold. Faren for trykkslag er som regel høyest der man har lange trykkledninger og enda mer der man har en profil med høydedrag.

Kommunen har et godt samarbeid med Serviceselskapet Tromek, som har personell med spesialkompetanse i pumpene og tar seg derfor av all service og montering. Ved at pumpene står slik de gjør i stasjonen, er de også enklere å komme til.

Godt samarbeid

- Samarbeidet med kunder som VA-Prosjekt og Trondheim kommune er gode eksempler på prosjekter som gir svært gode resultater, forteller Asle Løtveit, produktansvarlig for Hidrostal pumpene i AxFlow. - Ofte er vår utfordring å få tak i riktig informasjon for å kunne tilby riktig pumpe. Underlaget fra Ståle med driftspunkter, ledningskarakteristikk og konfigurasjon han ønsker er så bra at treffprosenten på pumpene er høy. -Sammen med kommunen har VA-prosjekt designet flere vann- og avløpsstasjoner som håndterer funksjoner som befolkningen ikke tenker over, men er helt avhengig av.

Bilde 3: Godt samarbeid med stor takhøyde!

Nøkkelen er det gode samarbeidet. Mellom oss er det stor takhøyde, og vi er alle engasjerte i at prosjektene skal være en suksess. Vi har høy respekt for hverandres kompetanse og det gjør at vi får bedre resultater. Ikke minst kan vi også da tolerere feil når det oppstår, fordi vi har trygghet i at det raskt blir rettet opp igjen, sier Asbjørn Mellemsether.

Øya-prosjektet

For ca. seks år siden ble VA-Prosjekt- og Ståle for første gang introdusert til Hidrostal i forbindelse med et prosjekt på Øya pumpestasjon, ved Trondheim Spektrum.. Her skulle vi designe en avløpsstasjon som måtte tåle store avløpsmengder, hadde høy virkningsgrad og løsning for trykkstøt.  Designet på Øya-stasjonen hadde fokus på HMS og gode arbeidsforhold for driftspersonalet. Her er alle rør, ventiler og instrumentering plassert i arbeidshøyde, uten bruk av stiger eller repoer. Designet har blitt en mal for flere andre stasjoner i Trondheimsområdet. 

Vi testet først en mindre Hidrostal-pumpe som en demo for Øya-prosjektet. Dette ga så gode resultater at vi ønsket denne pumpen i prosjektet. Spesielt liker vi at den støyer og vibrerer lite, samtidig som de er tilgjengelig med innbygget svinghjul som gjør at vi slipper vindkjel og dermed er mye mer plasseffektiv. I tillegg til svinghjulet, står den støtt på en spesiell sugefot-/fundament, noe som gjør den svært stabil i forhold til vibrasjoner. 

Bilde 4: Pumpene ved Øya. Vertikalstilte pumper i IP68 utførelse med integrert svinghjul, hver med kapasitet ca. 180 l/s

Pumpen er også særdeles enkel for service-personellet å håndtere. Før måtte flere menn håndtere en pumpe, men nå er operasjonen med å åpne og tømme enkel for en person. Det kan sette seg fremmedelementer i løpehjulet, og det er viktig at vi fikser dette raskt. Vi må også understreke tryggheten pumpen gir oss med sin driftssikkerhet. Det er også enkelt med reservedeler, siden AxFlow sitter med mesteparten på sitt lager. Faktisk ble dette prosjektet så vellykket at AxFlow har levert 65 slike pumper i løpet av de siste 5 årene i Midt-Norge, og flere prosjekter er i gang. VA- Prosjekt er spesielt glad i Hidrostal IP68 som har innebygd svinghjul og unngår derfor "trykkstøt".

Ståle Fjorden og kommunen snakker varmt om Hidrostal - Det er virkelig Rolls Royce innen pumper. Erfaringsmessig er de gode pumper med den spesielle sugefoten/fundamentet og innløpet til hydraulikkdelen. Jeg er trygg på lyd og vibrasjon. Free-flow prinsippet gir den beste innløpsformen til pumpen. Riveanordningen med løpejulet som river imot piggen. De er også enklere å montere med sugefoten.

Bilde 5: Ferdig rehabilitert stasjon med 4 stk. Hidrostalpumper!