Select country
Kontakt oss

SEIM

SEIM har vært på markedet i over 40 år med et bredt spekter av sertifiserte produkter, som inkluderer skruepumper, varmevekslere og sikkerhetsventiler egnet for industrisektorer som energi, petrokjemi, papir og metall, bil- og skipsproduksjon.

Ole-Petter Bangen
Produktansvarlig Andritz Ritz, Calpeda, Lutz, Sero, SPX Johnson, Viking