Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Munchers and Grinders
fluidity.nonstop

Дробилки

Серията дробилки на Mono Pumps е замислена да осъществява по идеален начин ефективно и икономично раздробяване при преработката на отпадни види и шлам.

Описание

Сферата на приложение на дробилките се простира от обикновена защита на потопяеми електропомпи склонни към запушване до ефективни и рентабилни решения за големи съоръжения.

Често използването на дробилките Mono представлява важна технологична стъпка от процеса като например:

За раздробяване и обработване на отсевки

За минимизиране или отстраняване на шлаки

За подобряване продуктивността на процеса на разлагане

За преработка на биоотпадъци

Също така, дробилките Mono осигурява икономични решения при преработката на фекалии от канализационни пречиствателни станции или колекторни шахти. Прилагането на вакуумни помпи и изпомпването без запушване на отпадни води и шлам се осигурява също чрез дробилките Mono.

Продукт(и) 4
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност