Select country
EHEDG

EHEDG ПОМПИ

Европейската организация за разработване и проектиране в областта на хигиената (EHEDG) е създадена през 1989 година като консорциум с нестопанска цел, в чийто състав влизат производители на оборудване, производители на храни, доставчици за хранително-вкусовата промишленост, изследователски институти и университети, органи за обществено здравеопазване и правителствени организации. 

Основната цел на EHEDG е поощряване на безопасност на храните чрез подобряване на хигиеничността на инженерните разработки във всичките аспекти на хранително-вкусовото производство. 

Хигиенните критерии на европейския стандарт EN1672-2 изискват само оценка на риска и разчитат на самосертификация. Критериите на EHEDG са по-специфични за отделните приложения, също така изискват преминаване през тестове за възможност за лесно почистване. Използването на помпи, сертифицирани съгласно EHEDG, намалява риска от замърсяването на продукта и времето за тяхно почистване. 

3 серия(и) от 2 производител(и)

Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност