Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Флуиди, съдържащи твърди частици

Ние предлагаме различни видове центробежни и обемни помпи за работа с флуиди, съдържащи твърди частици.

AxFlow предлага различни технологии за пренос и дозиране на течности, съдържащи твърди частици. Разгледайте списъка с конкретните приложения, в които сме специалисти:

Серия 22
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност