Select country
Помпи Weir

Weir

Weir Group притежава опит в иновативните инженерни решения от близо 150 години. Компанията произвежда помпи за минната, нефтохимическа индустрия и електроенергетиката.

4 серия(и) от 1 производител(и)

Презареди филтъра
Серия

Wemco Type WP

Центробежните помпи Wemco Type WP се използват за пренос на води от флотационни фабрики, промишлени отпадъци, води с пера, води с бетон, въглеродни остатъци, разтворители, води със сяра, мазнини...

Wemco Type WP
Научете повече Wemco Type WP
Серия

Wemco Type S

Центробежните винтови помпи Wemco Type S се използват в редица индустриални приложения и при пречистване на води и отпадни води. Типичните приложения включват пренос на утайки, непречистени отпадъчни...

Wemco Type S
Научете повече Wemco Type S
Серия

Wemco Type C

Центробежни вихрови помпи, създадени за тежки натоварвания. Използват се за обработка и пречистване на отпадни води, пренос на пясък, чакъл, утайки, химикали, суспензии, абразивни флуиди, флуиди...

Wemco Type C
Научете повече Wemco Type C
Серия

Wemco Type A

Центробежните помпи Wemco Type A се използват при обработка и пречистване на отпадни води, пренос на пясък, утайки, химикали, суспензии, абразивни флуиди, флуиди със съдържание на едри твърди...

Wemco Type A
Научете повече Wemco Type A