Select country

устойчиво развитие

Нашите основни ценности са: далновидност, коректност, ефективност. Всички те ни водят в една и съща посока. Това е устойчиво. Това е възнаграждаващо. И мотивиращо. Казваме: „устойчиво развитие“, подразбираме: „ние сме тук и за в бъдеще и поемаме отговорността за това“.

Устойчиво развитие
Устойчивото развитие е важно за AxFlow

НИЕ СЕ ФОКУСИРАМЕ ВЪРХУ:

  • Постоянната работа за оптимизирането на ресурсно ефективната устойчива експлоатация.
  • Предлагането на най-добри в енергийно ефективен план решения за нашите клиенти.
  • Стремеж към това да бъдем добри работодатели и добри граждани където и да работим, подхранвайки разнообразието и насърчавайки социалната отговорност. 

Ние принадлежим към растящ семеен бизнес с повече от 130 години история, затова разглеждаме работата си като дългосрочна перспектива. Заедно с нашите собственици - Axel Johnson International - имаме ясна стратегия относно начините за устойчиво управление на технологичните процеси и конкретен план за действие. Научете повече.

Стратегия за устойчиво развитие

AxFlow трябва да допринася за устойчиво и енергийно ефективно изпълнение на промишлените процеси, както и да минимизира негативното влияние от това върху околната среда и обществото. 

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност