Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Нисковискозни флуиди

Има множество приложения, които въвличат пренос и дозиране на нисковискозни („тънки“) флуиди или течности с ниска концентрация.

Съществуват много видове нисковискозни флуиди, като например: кондензати, втечнен пропан-бутан (LPG), въглероден диоксид (CO2) и много от тези приложения са обусловени от ниска смукателна височина в системата (NPSHa), а самите течности не могат добре да смазват помпата. AxFlow разполага с помпи, подходящи за работа с такива нисковискозни („тънки“) флуиди при ниска смукателна височина и недостиг на смазване.

Разгледайте списъка с типичните приложения:

Серия 59
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност