Select country

3-A certificatie

A-3

Американската организация A-3 съществува от 1920-те години и първоначално се концентрираше върху регулациите за преработване на такива суровини, като мляко и яйца. Предметът на дейността ѝ постепенно започна да обхваща и други приложения. Първоначално разрешението за използването на символа А-3 се базираше върху система за самооценка. Тази система се промени през 2003 година, когато беше въведено изискването за проверка от трети страни. Към 2007 този вид сертифициране беше приведен в съответствие с изискванията EHEDG (Европейска организация за разработване и проектиране в областта на хигиената).

 

 

Продукт(и) 17
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност