Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
External Gear Pumps

Зъбни помпи с външно зацепване

Защо да използвате зъбни помпи с външно зацепване? Зъбната помпа с външно зацепване е от най-добрите решения за изпомпване при високо налягане.

5 серия(и) от 2 производител(и)

Презареди филтъра

                                                              extermal_gear_pumps_icon.gif

Зъбните помпи с външно зацепване са обемни помпи, които могат да работят с тънки и гъсти флуиди както при изпомпване, така и при дозиране. За разлика от помпите с вътрешно зацепване, които работят на принципа "зъбно колело в зъбно колело", помпите с външно зацепване използват две еднакви зъбни колела, всяко монтирано на отделен вал.

Често срещаните приложения на зъбни помпи с външно зацепване включват, но не се ограничават до:

  • различни горива и смазочни масла;
  • дозиране на химически добавки и полимери;
  • индустриални и мобилни хидравлични приложения;
  • приложения, изискващи малък дебит
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image