Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Progressive Cavity Pumps
fluidity.nonstop

Ексцентър-шнекови помпи

Ексцентър-шнекови помпи намират широко приложение при обработка на води, в нефтохимическата, химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата индустрия, хартиено-целулозната промишленост и други.

Описание

Ексцентър-шнековата помпа на Мono е много подходяща за транспорт на абразивни, вискозни и натоварени с твърди частици среди/флуиди.

Ето и някои характеристики на екцентър шнековите помпи:

Никакво смазочно средство не може да замърси продукта

Ограничени разходи за резервни части и ограничени престои

Самозасмукващи

Изпълнения съгласно 3A-санитарните норми за храни и лекарства

Почти без пулсацииНалягания до 48 bar и повече

Къс задвижващ вал

Голямо разнообразие от видове за различни приложения

Продукт(и) 8
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност