Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Peristaltic Pumps
fluidity.nonstop

Перисталтични помпи

Перисталтични (шлаухни) помпи

Описание

Перисталтичната помпа е първият избор за пренос на:

Абразивни, корозионни или агресивни флуиди;

Чисти/стерилни течности;

Флуиди, чувствителни на срязване;

Суспензии и флуиди с високо съдържание на твърди частици.

Перисталтичните помпи нямат вентили или уплътнения и тъй като само вътрешната страна на маркуча докосва флуида, не съществува опасност помпата да замърси течностите или обратното - течностите да замърсят нея.

Тъй като са лесни за инсталиране, обслужване и поддръжка, този вид помпи са с най-голям потенциал за нови приложения.

Над един милион продадени помпи доказват техните качества, спестяващи време и разходи.

Характеристики:
Продукт(и) 4
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност