Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
AOD/AODD Pumps

Пневматични мембранни помпи

Пневматичните двойномембранни помпи се използват за пренос на химикали, токсични и агресивни флуиди, шлам и суспензии, бои, лакове, масла, индустриални и битови отпадни води. Предлагаме и хигиенични санитарни модели, подходящи за транспортиране на хранителни, фармацевтични и козметични вещества и флуиди.

Основните компоненти на пневматична двойномембранна помпа:

Пневматичните мембранни (диафрагмени) помпи са самозасмукващи и се задвижват чрез компресиран въздух. В централния блок на помпата е разположен механизъм, който разпределя и контролира въздушния поток. Отляво и отдясно централният „въздушен“ блок има по една мембрана, която го отделя от две странични външни камери, през които преминава изпомпваната течност. Двете външни камери са свързани чрез смукателна и изпускателна колекторна тръба от долната и горната страна на помпата. Предлагаме различни конфигурации, в които изпускателният отвор може да е разположен отгоре, отдолу или отстрани на помпата.

Как работи пневматична мембранна помпа:

Въздушният механизъм нагнетява компресирания въздух към лявата мембрана и мембраната се изтласква навън. Това е изтласкващият такт. Лявата и дясната мембрана са свързани със съединителен прът помежду си и се движат паралелно. Когато лявата мембрана се изтласква навън, съединителният прът дърпа дясната мембрана навътре и засмуква флуида, който запълва дясната камера. Това е засмукващият такт. След това въздушният механизъм автоматично пренасочва въздушното налягане към дясната мембрана. Дясната мембрана изтласква работния флуид от дясната външна камера. Изтласканият флуид се придвижва от камерата през отворения изпускателен клапан и излиза от помпата през изпускателната колекторна тръба. След първия цикъл въздушният механизъм отново измества въздушното налягане към срещуположната мембрана и стартира следващия цикъл на изпомпването.

Клапани

Всяка външна камера отгоре и отдолу има по един клапан. Клапаните се движат спрямо промените в диференциалното налягане. Когато флуидът се придвижва през помпата, клапаните се отварят и затварят. Това позволява на всяка външна камера да редува засмукването и изтласкването на работната течност.

Цени, начини и срокове на доставка на пневматични мембранни помпи, мембрани, клапани и други резервни части:

Ние организираме доставка на място при вас и се грижим за нейното изпълнението в срок. Най-краткият срок за доставка е 48 часа – при наличие на търсените помпа или резервни части на склад. За да ви предоставим най-добрата оферта, попълнете нашата форма за контакт по-долу с вашите конкретни изисквания. Или се свържете с техническия ни консултант за вашия регион.

8 серия(и) от 2 производител(и)

Презареди филтъра

Нуждаете се от помощ при намирането на правилната помпа, подходяща за вашите нужди?

Нашите опитни експерти са готови да ви помогнат!

Свържете се с нас тук
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност