Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Heat Exchangers

Топлообменници

Вотаторите или топлообменниците могат да се използват за охлаждане или нагряване на различни медии/флуиди, като например маргарин или месо – полимери или пудинг. Ние сме горди не само да разполагаме с широка гама от продукти за най-различни промишлени процеси. Заедно с нашите партньори от Waukesha Cherry-Burrell разполагаме също така с повече от 60-годишен богат опит в тези промишлености. Нашите клиенти могат да се възползват и от опита ни в сферата на топлообменниците или така наречените „вотатори”.

Waukesha Cherry-Burrell разполага със специален приложен център с всички мислими тестови и изпитни възможности, за да провери различните медии/флуиди от съвсем течни до високо вискозни за тяхното действие по отношение на температурата и следователно да определи необходимите параметри за вотаторите. От супа в консерва през хартиени покрития до катран – всичко годно за изпомпване може да се тества и анализира по този начин.

Топлообменниците могат да се използват за охлаждане или нагряване на различни медии/флуиди като например маргарин или месо – полимери или пудинг. Заедно със съответната вакуумна помпа като например ротационната помпа на Waukesha Cherry-Burrell можем да предложим мощен цялостен елемент.

2 серия(и) от 1 производител(и)

Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност