Select country

Дозиращи помпи OBL

OBL

OBL има най-голямото портфолио от моторно-задвижвани дозиращи помпи на пазара. След революционния дизайн създаден през 1975, дозиращите помпи се превръщат в наш живот и нашата страст.

Нашите помпи се използват за дозиране на химикали в следните индустрии:

Нефтохимическа и петролна индустрия
Дозиране на токсични продукти (тетрахлороетилен, перхлоретилен, ТХЕ, ПХЕ и др.)
Производство на масла и Газ
Производство на Биодизел
Топлофикация
Производство на хартия
Пластмасова продукция
Инсталации за обезсоляване
Хранително-вкусова индустрия
Пречиствателни станции за обратна вода (индустриални и обществени)
Инсталации за чиста вода
Сладкарски изделия
Вино, Бира, Плодови сокове и филтриране на напитки
Промишлени перални
API675 с директно куплиране на буталото
С директно куплиране и механична мембрана
Двойномембранна помпа за дозиране (API675)
Подсилена конструкция констриурана за работа без прекъсване (24 часа)
Подходящи за приложения за високо налягане където точноста на дозирането са от съществено значение.
ATEX STD в съответствие с (94/9/CE) група II категория 2 (зона 1/21) и група II категория 3 (зона 2/22).
Възможност за куплиране на рзлични помпи, от различни материали с различни размери към един двигател/1'

Продукт(и) 4
Презареди филтъра