Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Drum Pumps

Варелни помпи

Барабанните помпи се използват за пренос на течности от един контейнер в друг в промишлени приложения. Те работят с въртящо се работно колело за преместване на течности и могат да работят с течности с висок вискозитет, както и с течности с твърди частици. Използването на барабанни помпи има няколко предимства, включително универсалност, последователност, ефективност, безопасност, издръжливост и лесно използване. Барабанните помпи се използват в различни промишлени отрасли, като например химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната, автомобилната и селскостопанската промишленост. При избора на барабанни помпи за конкретни приложения, важни съображения са съвместимостта на материалите с изпомпваната течност, необходимият дебит и използваният помпен механизъм. AxFlow предоставя персонализирани препоръки от опитни технологични инженери, достъп до независими производители и помощ при избора на помпа, спецификации, монтаж и поддръжка.

8 серия(и) от 2 производител(и)

Презареди филтъра

Нуждаете се от помощ при намирането на правилната помпа, подходяща за вашите нужди?

Нашите опитни експерти са готови да ви помогнат!

Свържете се с нас тук

Принципи на работа на барабанните помпи

Барабанните помпи обикновено се използват за прехвърляне на течности от контейнер, като например барабан, в друг контейнер или процес.

Принципът на работа на барабанната помпа се основава на използването на въртящо се работно колело или статор и спираловиден ротор за преместване на течности. Конструкцията на помпата обикновено се състои от тръба, която е вкарана в барабан или контейнер, в който се съхранява течността. Работното колело е разположено в долната част на тръбата и се задвижва от електрически или въздушен двигател. Когато работното колело се върти, то създава поток от течност, който преминава през тръбата и излиза навън от помпата.

Едно от предимствата на барабанните помпи със статор и спирален ротор е способността им да работят с течности с висок вискозитет, като например масла или сиропи. Конструкцията на работното колело осигурява постоянен и плавен поток на течността, което е важно за много приложения.

За да се задейства една барабанна помпа, тя се поставя в барабана или контейнера с течността, която ще се прехвърля. След това работното колело се задейства с помощта на двигателя, който завърта работното колело и то създава поток от течността, която преминава през тръбата. След това течността може да се насочи към друг контейнер или процес с помощта на маркуч или друг вид тръбопровод.

Предимства на барабанните помпи

Барабанните помпи се използват широко в промишлеността за пренос на различни видове течности – от течности с нисък вискозитет до материали с висок вискозитет, като например масла, химически вещества и хранителни продукти. Предимствата, свързани с използването на барабанни помпи, са няколко:

  • Универсалност: Барабанните помпи могат да работят с широк спектър течности, включително течности с висок вискозитет, разтворители, киселини, основи и суспензии.
  • Последователност: Барабанните помпи осигуряват постоянен поток на течността, което е от съществено значение за много приложения, като например дозиране и пълнене на химически вещества. Този постоянен поток също така помага да се намали рискът от разливи и течове. Помпата може да бъде оборудвана и с безкапкови дюзи и/или с пистолетна ръкохватка, за да се предотвратят течове и разливи.
  • Безопасност: Барабанните помпи са проектирани като е взета под внимание безопасността. Обикновено те имат вградени функции за безопасност, като например автоматични спирателни клапани и заземяващи проводници, за да се предотвратят злополуки и да се предпазят работниците от нараняване.
  • Лесно използване: Барабанните помпи са сравнително лесни за използване и изискват минимална поддръжка. Освен това те са преносими и могат лесно да се преместват от едно място на друго.

Промишлени отрасли и приложения, в които се използват барабанни помпи

Преработвателната промишленост включва различни производствени дейности, които изискват специализирано оборудване за извършване на сложни химични, механични и физични процеси. Сред оборудването, използвано в тази промишленост, барабанната помпа е лесен за използване полезен инструмент, който намира многобройни приложения.

Химическа промишленост

В химическата промишленост барабанните помпи се използват за безопасно прехвърляне на агресивни химически вещества, като киселини и основи, от барабани към резервоари за съхранение или към технологично оборудване. Барабанните помпи за химически вещества обикновено имат работно колело и тръба, изработени от PVDF или други устойчиви на корозия материали. В зависимост от конкретното приложение барабанна помпа за химически вещества може да прехвърля до 800 литра в минута.

Хранително-вкусова промишленост

Барабанните помпи се използват и в хранително-вкусовата промишленост за прехвърляне на вискозни хранителни продукти, като например сиропи и сосове, от барабани към смесителни резервоари или оборудване за обработка. Барабанните помпи за хранително-вкусовата промишленост обикновено имат тръба, изработена от материали, одобрени от FDA, като например неръждаема стомана или полипропилен, и е възможно да имат статор и спирален ротор или друг механизъм за работа с течности с висок вискозитет. В зависимост от конкретното приложение, барабанната помпа за хранителни продукти може да пренася до 300 литра в час.

Автомобилна промишленост

Барабанните помпи обикновено се използват в автомобилната промишленост за прехвърляне на масла и охлаждащи течности от барабани към части на двигателя и друго оборудване. Барабанните помпи за автомобилната промишленост обикновено са оборудвани с ротационен лопатков механизъм или друг помпен механизъм, за да се справят с течностите с висок вискозитет, които обикновено се използват в тази промишленост. Материалът на тръбата може да бъде стомана или пластмаса в зависимост от конкретната прехвърляна течност. В зависимост от конкретното приложение автомобилната барабанна помпа може да прехвърля до 100 литра в минута.

Селскостопанска промишленост

И накрая, в селското стопанство барабанните помпи се използват за прехвърляне на торове, пестициди и хербициди от барабани към пръскачки и друго оборудване. Барабанните помпи в селското стопанство могат да имат статор и спирален ротор или друг механизъм за работа с течности с висок вискозитет, обикновено използвани в тази промишленост. Материалът на тръбата може да бъде PVC или полиетилен в зависимост от конкретната прехвърляна течност. В зависимост от конкретното приложение една барабанна помпа за селското стопанство може да прехвърля до 80 литра в минута.

Важни съображения при избора на барабанни помпи

При избора на барабанни помпи за конкретни приложения има няколко важни съображения, които трябва да се вземат предвид, за да се осигури ефективната и безопасна работа. Някои от тези съображения са:

  • Химическа съвместимост: Едно от най-важните съображения при избора на барабанна помпа е химическата съвместимост. Различните материали и помпени механизми са подходящи за различни видове течности, така че е важно да изберете помпа, която е проектирана да работи с конкретната прехвърляна течност. Например някои течности могат да бъдат корозивни, абразивни или с висок вискозитет, което може да изисква специална конструкция или материал на помпата.
  • Дебит: Друг важен фактор при избора на барабанна помпа е необходимият дебит. В зависимост от приложението може да се наложи помпата да прехвърля течност бързо или бавно. Дебитът на помпата обикновено се измерва в литри в минута или литри в час и може да варира в зависимост от фактори като размера на помпата, диаметъра на тръбата и помпения механизъм.
  • Материал на тръбата: Материалът на тръбата също е важен фактор при избора на барабанна помпа. За различните видове течности или по хигиенни причини в хранително-вкусовата промишленост или фармацевтиката може да са необходими различни материали на тръбите. Обичайните материали за тръби са неръждаема стомана, полипропилен, PVDF и PVC.
  • Напор на помпата: Важно съображение при избора на барабанна помпа е необходимият напор на помпата. Височината на помпата е максималната височина, на която помпата може да повдигне течността, и може да бъде повлияна от фактори като вискозитета на течността и диаметъра на тръбата. Важно е да изберете помпа с достатъчно висок напор, за да отговаря на изискванията на конкретното приложение.
  • Съответствие с нормативните изисквания: В зависимост от промишления отрасъл и приложението може да се наложи да се спазват нормативните изисквания. Важно е да се избере барабанна помпа, която отговаря на съответните разпоредби и стандарти, като например сертифициране от FDA или CE, за да се гарантира безопасната и законна работа на помпата.

Защо да купувате барабанни помпи от AxFlow?

AxFlow предлага барабанни помпи, които отговарят на изискванията на голямото разнообразие от промишлени отрасли и приложения. Изключително за AxFlow ще ви бъдат предоставени персонализирани препоръки от висококвалифицирани инженери по технологични процеси и достъп до най-изявените производители на технологични процеси, които са независими от производителя. Ако се нуждаете от помощ при избора на подходящи помпи, които да удовлетворяват вашите изисквания, не се колебайте да се свържете с AxFlow веднага. Инженерите и специалистите на AxFlows могат да ви помогнат в процеса на избор, със спецификациите, монтажа и техническата поддръжката на вашето оборудване за обработка на течности.

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image