Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Piston and Plunger Pumps

Бутални и плунжерни помпи

Бутални и плунжерни помпи за приложения с високо налягане и нисък дебит

1 серия(и) от 1 производител(и)

Презареди филтъра

Принцип на работа на буталните помпи:

Буталната помпа притежава възвратно постъпателно бутало. Буталото е свързано към напречна глава към колянов вал, което осигурява възвратно-постъпателното движение. Когато буталото се изтегли, течността се издърпва в цилиндъра с помощта на входния възвратен клапан. Когато буталото се задвижи напред, входният възвратен клапан се затваря и течността се избутва извън изходния контролен клапан.

Буталото се движи в кутия с уплътнителна набивка, която обикновено е снабдена с О-пръстени, които уплътняват буталото.

Приложения на бутални помпи:

Тези бутални и плунжерни помпи осигуряват решение, което може да се използва обикновено за приложение с високо налягане и нисък дебит.

AxFlow България предлага следните видове бутални и плунжерни помпи: FMC Simplex, Duplex, Triplex и Quintuplex.

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност