Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Mixed Flow Pumps

Смесени поточни помпи

Помпите със смесен поток са вид центробежни помпи, които съчетават характеристиките на помпите с радиален поток и помпите с аксиален поток. Помпите имат различен дизайн на работното колело, което създава потока на течността, който е комбинация от радиален и аксиален поток. Помпите със смесен поток имат много предимства, като например висок дебит, висока ефективност, ниски изисквания за поддръжка и компактен размер. Те се използват в различни приложения, включително за напояване, дренаж, циркулация на охлаждаща вода и пречистване на отпадъчни води. При избора на помпи със смесен поток важни съображения са дебит, напор, ефективност и изисквания за поддръжка. AxFlow предоставя персонализирани препоръки от опитни технологични инженери, достъп до независими производители и помощ при избора на помпа, спецификации, монтаж и поддръжка.

3 серия(и) от 1 производител(и)

Презареди филтъра

Принцип на работа на помпите със смесен поток

Помпите със смесен поток са центробежни помпи, които са проектирани така, че да съчетават най-добрите характеристики на помпите с радиален поток и на помпите с аксиален поток. Благодарение на уникалните си възможности тези помпи намират широко приложение в различни области, като например напояване, дренаж, циркулация на охлаждаща вода и пречистване на отпадъчни води.

Работното колело на помпа със смесен поток има специфична конструкция, която му позволява да създава потока на течността, който е комбинация от радиален и аксиален поток. Диаметърът на това работно колело е в интервала от 152 до 762 mm; при въртенето му в неговия център се създава зона с ниско налягане, която засмуква течността в работното колело от входа. Зоната с ниско налягане може да достигне вакуум до 635 mm от живачния стълб (inHg). След това течността преминава през лопатките на работното колело, които я изтласкват навън в радиална посока. Наклонените под ъгъл лопатки на работното колело обаче предизвикват и въртене на течността при излизането ѝ, което дава и аксиален компонент на потока. Ъгълът на въртене обикновено е между 20 и 45 градуса спрямо оста на работното колело.

Спиралната турбинна камера на помпата със смесен поток е проектирана така, че да насочва потока от работното колело по спираловиден път, който позволява на течността да излезе от помпата в желаната посока. Спиралната турбинна камера също така спомага за превръщането на част от кинетичната енергия на течността в енергия на налягане, която може да увеличи налягането на течността с до 30%. Ефективността на помпите със смесен поток обикновено варира от 60% до 90% в зависимост от конструкцията и работните условия. Освен това помпите със смесен поток често са по-компактни и по-евтини от помпите с аксиален поток за същия дебит, което ги прави привлекателен вариант за широка гама приложения за изпомпване.

Характеристики и предимства на помпите със смесен поток

Помпите със смесен поток предлагат няколко предимства и характеристики, които ги правят желан избор при различни приложения за изпомпване. Някои от основните предимства и характеристики на помпите със смесен поток са следните:

  • Уникален дизайн на работното колело: Работното колело на помпа със смесен поток има специфичен дизайн, който съчетава характеристиките на помпи с радиален поток и помпи с аксиален поток. Тази конструкция позволява на помпите със смесен поток да създават поток течност, който е комбинация от потоци с радиална и аксиална посока, в резултат на което се постига висока ефективност и ниска скорост на срязване.
  • Висока скорост на потока: Помпите със смесен поток обикновено имат дебит от 200 до 38 000 литра в минута, което ги прави подходящи за широка гама приложения, изискващи висок дебит.
  • Широка гама приложения: Помпите със смесен поток обикновено се използват в различни области, като например напояване, дренаж, циркулация на охлаждаща вода и пречистване на отпадъчни води.
  • Ниска степен на техническа поддръжка: Помпите със смесен поток са известни с ниските си изисквания за техническа поддръжка, което се дължи на простата им конструкция и по-малкия брой движещи се части, което води до намаляване на времето за престой и експлоатационните разходи.
  • Висока ефективност: Ефективността на помпите със смесен поток обикновено варира от 60% до 90% в зависимост от конструкцията и работните условия. Тази висока ефективност води до по-ниска консумация на енергия, което намалява общите експлоатационни разходи.

Промишлени отрасли и приложения, в които се използват помпи със смесен поток

Помпите със смесен поток се използват в широка гама промишлени отрасли и приложения поради уникалното съчетаване на радиални и аксиални характеристики на потока, както и поради способността им да работят с високи дебити при относително малък напор.

Едно от често срещаните приложения на помпите със смесен поток е в напоителните системи, където те се използват за транспортиране на вода от източник като езеро или река до полето или до насажденията. Например помпа със смесен поток с дебит 15 000 литра в минута и напор от 15 метра може да се използва за напояване на поле с площ 400 000 квадратни метра с разпръсквателна система, като доставя 15 mm вода на час.

Помпите със смесен поток се използват и в дренажни системи за отстраняване на излишната вода от ниско разположени зони или строителни площадки. При тези приложения може да се наложи помпите да работят с висок дебит – до 38 000 l/min или повече, като например в една система за управление на дъждовни води. Например помпа със смесен поток с дебит 30 000 l/min и напор 4,5 m може да се използва в помпена станция за дъждовни води за отстраняване на излишната вода от гъсто населен район по време на дъжд.

Друго важно приложение на помпите със смесен поток е в системите за циркулация на охлаждаща вода, където те се използват за транспортиране на вода през топлообменници за отвеждане на топлината, генерирана от промишлени процеси. В този случай може да се наложи помпите да работят при високи температури и с корозивни течности, като например в електроцентрала или в съоръжение за химическа обработка. Например помпа със смесен поток с дебит 11 500 l/min и напор 9 m може да се използва в система за охлаждане на вода за генератор на газова турбина, като циркулира водата през топлообменник, за да поддържа температурата в допустимите граници.

В пречиствателните станции за отпадъчни води помпите със смесен поток се използват за транспортиране на отпадъчни води от един етап на пречистване към друг. Може да се наложи помпите да се справят с твърди частици и други замърсявания, които могат да причинят запушване, например в асансьорна станция. Например помпа със смесен поток с дебит 10 000 l/min и напор 12 m може да се използва за прехвърляне на отпадъчни води от първичен утаител към вторичен утаител в общинска пречиствателна станция за отпадъчни води.

Важни съображения при избора на помпи със смесен поток

Когато избирате помпи със смесен поток, трябва да вземете под внимание няколко важни съображения. Те включват:

  • Дебит: Дебитът е количеството течност, което помпата трябва да прехвърли за единица време. Важно е да се избере помпа със смесен поток, която може да се справи с необходимия дебит за даденото приложение. Дебитът на помпите със смесен поток обикновено варира от 189 до 37850 литра в минута.
  • Напор: Напорът е височината, на която помпата трябва да повдигне течността. Важно е да се избере помпа със смесен поток, която може да осигури необходимата височина за даденото приложение. Напорът на помпите със смесен поток обикновено варира от няколко метра до няколкостотин метра.
  • Ефективност: Ефективността на помпата е съотношението между изходната и входната мощност. Важно е да се избере помпа със смесен поток, която е ефективна, за да се сведе до минимум консумацията на енергия и експлоатационните разходи. Ефективността на помпите със смесен поток обикновено варира от 60% до 90% в зависимост от конструкцията и работните условия.
  • NPSH (нетна положителна смукателна височина): NPSH е стойността на смукателния напор, необходима за предотвратяване на образуването на кавитация в помпата. Важно е да се избере помпа със смесен поток, която има изискване за ниска NPSH, за да се предотврати кавитацията. Изискването за NPSH на помпите със смесен поток варира в зависимост от конструкцията и работните условия.
  • Материал на конструкцията: Материалът на конструкцията е от съществено значение и е гаранция, че помпата е съвместима с изпомпваната течност и може да издържи на работните условия. Обичайните материали за конструкцията на помпи със смесен поток са чугун, неръждаема стомана и бронз.

Защо да купувате помпи със смесен поток от AxFlow?

AxFlow предлага помпи със смесен поток, които отговарят на изискванията на голямото разнообразие на промишлените отрасли и приложенията. Изключително за AxFlow ще ви бъдат предоставени персонализирани препоръки от висококвалифицирани инженери по технологични процеси и достъп до най-изявените производители на технологични процеси, които са независими от производителя. Ако се нуждаете от помощ при избора на подходящи помпи, които да удовлетворяват вашите изисквания, не се колебайте да се свържете с AxFlow веднага. Инженерите и специалистите на AxFlows могат да ви помогнат в процеса на избор, със спецификациите, монтажа и техническата поддръжката на вашето оборудване за обработка на течности.

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image