Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop Помпи за пречиствателни станции

Помпи за пречистване на вода

AxFlow предлага помпи и дробилки за целия процес по пречистването и обработката на питейна вода, както и отпадъчни води. Предлагаме помпи за водоснабдяване и канализация – ВиК, и пречиствателни станции за отпадни води – ПСОВ. 

Нашите помпи са подходящи за пренос на утайки и уплътнени утайки, първични и вторични утайки, както и дозиране на натриев хипохлорит, натриев сулфит, железен хлорид, полимери, алуминиев сулфат, сода каустик, вар, амоняк, сярна киселина, водороден прекис, активен въглен.

Според различните технологични процеси предлагаме центробежни, дозиращи, двойномембранни пневматични и шнекови помпи.

Предлагаме също и дробилки за раздробяване на едри частици и защита на потопяеми и шнекови (винтови) помпи от повреда.

AxFlow предлага следните решения:

  • Помпи за обработка на примшлени води;
  • Помпи за напояване;
  • Помпи за обратна осмоза;
  • Помпи за пречистване на питейна вода;
  • Помпи за обработка на отпадни води.

109 серия(и) от 16 производител(и)

Презареди филтъра

Нуждаете се от помощ при намирането на правилната помпа, подходяща за вашите нужди?

Нашите опитни експерти са готови да ви помогнат!

Свържете се с нас тук
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image