Select country

fluidity.nonstop fluidity
Waterbehandeling
fluidity.nonstop

Помпи за пречистване на вода

AxFlow предлага помпи и дробилки за целия процес по пречистването и обработката на питейна вода, както и отпадъчни води. Предлагаме помпи за водоснабдяване и канализация – ВиК, и пречиствателни станции за отпадни води – ПСОВ. 

Нашите помпи са подходящи за пренос на утайки и уплътнени утайки, първични и вторични утайки, както и дозиране на натриев хипохлорит, натриев сулфит, железен хлорид, полимери, алуминиев сулфат, сода каустик, вар, амоняк, сярна киселина, водороден прекис, активен въглен.

Според различните технологични процеси предлагаме центробежни, дозиращи, двойномембранни пневматични и шнекови помпи.

Предлагаме също и дробилки за раздробяване на едри частици и защита на потопяеми и шнекови (винтови) помпи от повреда.

AxFlow предлага следните решения:

  • Помпи за обработка на примшлени води;
  • Помпи за напояване;
  • Помпи за обратна осмоза;
  • Помпи за пречистване на питейна вода;
  • Помпи за обработка на отпадни води.
Продукт(и) 111
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност